Rubrika: Editorial

Projekt Czexpats in Science na podporu ukrajinských vědců a vědkyň

V posledních dvou a půl letech jsme podporovali ukrajinské vědkyně a vědce, kteří se rozhodli hledat bezpečí v Česku v rámci našeho projektu Czexpats pro Ukrajinu. Ke konci našeho projektu bychom Vám rádi předložili jeho závěrečnou zprávu shrnující naše aktivity. Zpráva také představuje nově vzniklý Česko-ukrajinský vědecký spolek (Czech-Ukrainian Scientific Society, CZUSS).

 | 
Editorial

Konference: Akademická kultura jako klíč ke kvalitní vědě

V pražských Dejvicích 12. června 2024 vyvrcholil konferencí „Through Academic Culture to Scientific Excellence“ projekt, podporován Nadací Alexandera von Humboldta, jehož cílem bylo zlepšovat akademickou kulturu v Česku. Na akci se setkaly osobnosti klíčové pro rozvoj zdravého akademického prostředí u nás. Vůbec poprvé Česko veřejně navštívila předsedkyně Evropské výzkumné rady (ERC) Maria Leptin. Vystoupili také prominentní zástupkyně a zástupci české vědecké obce, státních i výzkumných institucí.

Tisková zpráva: Špičková věda potřebuje důvěru a dobré mezilidské vztahy

Praha, 13. června 2024 – Ve středu 12. června se sešlo na 80 významných osobností české a evropské vědecké scény na konferenci “Through academic culture to scientific excellence” pořádané organizací Czexpats in Science. Hlavní řečníci v čele s Mariou Leptin, předsedkyní Evropské výzkumné rady (ERC), vyzdvihli zásadní význam zdravých mezilidských vztahů, důvěry, rovných příležitostí či vědecké etiky pro dosahování špičkových vědeckých výsledků.

 | 
Editorial

Czech-French Science Meetup

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhlo na Velvyslanectví České republiky v Paříži Setkání českých vědců a vědkyň působících ve Francii. Cílem akce bylo prozkoumat a propojit zdejší českou vědeckou komunitu a položit základ budoucímu setkávání i v této zemi.

Jak jsme předali první Cenu Czexpats in Science

Za rok 2023 byla udělena historicky první Cena Czexpats in Science, která je cílena na juniorní vědce a vědkyně bádající v zahraničí, ale nadále udržující kontakt s českou vědou. První laureátkou se stala genomička z Oxfordu, Markéta Tomková, která na slavnostním předávání ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy prezentovala svůj výzkum široké veřejnosti.

Tisková zpráva: První ročník Ceny Czexpats in Science pro významné české vědkyně a vědce v zahraničí získala genomička Markéta Tomková

Praha, 28. března 2024 – Ve středu 27. března 2024 se v prostorách Univerzity Karlovy uskutečnilo slavnostní vyhlášení prvního ročníku prestižní Ceny Czexpats in Science, kterou získala významná česká genomička Markéta Tomková z Oxfordské univerzity. Ocenění je určeno pro mladé české vědkyně a vědce všech vědních oborů, kteří působí v zahraničí, avšak zároveň udržují silné profesní a osobní vazby s Českou republikou. 

 | 
Editorial

Czexpats v Haagu

V pátek 16. února proběhlo na Velvyslanectví České republiky v Haagu Setkání českých vědců a vědkyň působících v Nizozemsku. Cílem akce bylo prozkoumat a propojit zdejší českou vědeckou komunitu a položit základ budoucímu setkávání i v této zemi.

Cena Czexpats in Science má svoji první laureátku

První ročník Ceny Czexpats in Science zná svou vítězku. Stala se jí genomička Markéta Tomková z Oxfordské univerzity. O tom, jak Cena Czexpats in Science vznikla a jak první ročník probíhal, se dočtete v našem článku, kde také najdete rozhovor s laureátkou.

London Calling – report z akce

V pátek 15. září proběhla na Velvyslanectví České republiky v Londýně akce London Calling! – setkání českých vědkyň a vědců působících ve Velké Británii. Cíl akce byl prostý – zmapovat, kdo se ve Spojeném království věnuje vědě a výzkumu napříč obory a kariérními fázemi, a navzájem se poznat.

 | 
Editorial UK

Meetup v Brně: Každý z nás může přispět ke změně

Jak vytvářet vědecké prostředí, kde se budete cítit jako doma? Téma letošního networkingové setkání „Summer Meetup”, které proběhlo ve čtvrtek 31. sprna na brněnském CEITEC i online, přilákalo na stovku vědců a vědkyň a dalších příznivců. „I ze zpětné vazby se potvrzuje, že je o obdobné networkingové akce skutečně zájem. Pro většinu účastníků to byla dokonce první akce Czexpats in Science, které se zúčastnili, což náš obzvláště těší,“ shrnuje ředitel Czexpats in Science Matouš Glanc.

Ve Stockholmu se setkali čeští vědci a vědkyně 

Společné projekty i věda v mediálním prostoru byly ústředními tématy druhé ročníku setkání českých vědců a vědkyň působících ve Švédsku. Na Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu se jich ve čtvrtek 4. května sešlo přes dvacet.

První setkání YPIF přilákalo více než padesát PIs

Více než padesát mladých vedoucích skupin (PIs) z celého světa, kteří působící na českých institucích, se setkalo a diskutovalo na prvním setkání Young PI Forum (YPIF) – společném projektu Univerzity Karlovy a iniciativy Czexpats in Science.