Projekt Czexpats in Science na podporu ukrajinských vědců a vědkyň

V posledních dvou a půl letech jsme podporovali ukrajinské vědkyně a vědce, kteří se rozhodli hledat bezpečí v Česku v rámci našeho projektu Czexpats pro Ukrajinu. Ke konci našeho projektu bychom Vám rádi předložili jeho závěrečnou zprávu shrnující naše aktivity. Zpráva také představuje nově vzniklý Česko-ukrajinský vědecký spolek (Czech-Ukrainian Scientific Society, CZUSS).

V posledních necelých dvou a půl letech jsme podporovali ukrajinské vědce a vědkyně, kteří se rozhodli hledat bezpečí v Česku. Projekt Czexpats pro Ukrajinu vznikl z počáteční aktivity dobrovolníků našeho týmu ihned po ruské invazi na Ukrajině v únoru 2022. Jeho podoba se během této doby postupně proměňovala od individuálního vyřizování žádostí o zprostředkování pracovních nabídek a základních potřeb až k více systematické práci s komunitou ukrajinských vědců a vědkyň v ČR. Organizace projektu byla možná díky finanční podpoře nadace Bakala Foundation a zároveň jsme se během jeho průběhu snažili využít síť našich kontaktů a znalosti a zkušenosti teamu Czexpats in Science s budováním komunity. 

Během projektu jsme byli v individuálním kontaktu se 166 ukrajinskými vědci, 45 z nich jsme přispěli k zajištění pracovní pozice. Nejvíce žádostí bylo o pozice ve vědách o živé přírodě „Life Sciences“. Postupně jsme zavedli pravidelná vědecká setkání českých a ukrajinských vědkyň a vědců UA-CZ Science Meetups ve studovně Student Hub v prostorách Bakala Foundation a ukrajinský Newsletter o dostupných pracovních pozicích a grantech, jazykových kurzech, psychologické pomoci a dalších tématicky přidružených novinkách. Velký zájem byl zpočátku také o Buddy program, který umožňoval ukrajinským vědcům a vědkyním navázat kontakt s českým kolegou či kolegyní z podobného oboru. 

Za jeden z největších úspěchů našeho projektu považujeme vznik platformy určené k propojování ukrajinských vědců a vědkyň v zahraničí Map of Scholars, která byla inspirována naší Mapou vědců a vzešla z našich konzultací s celosvětovou sítí ukrajinských vědců Ukrainian Scientific Diaspora. Dále jsme pak ve spolupráci s CZARMA (Czech Association for Research Managers and Administrators) intenzivně propagovali grantové schéma MSCA4Ukraine pro vědkyně a vědce, kteří museli uprchnout z Ukrajiny, jak mezi vědci a vědkyněmi samotnými, tak mezi hostitelskými institucemi v ČR. I díky těmto našim aktivitám skončila ČR v rámci výzvy na druhém místě, hned za Německem jak v počtu podaných, tak udělených grantů. Rozhovory s některými z 18 úspěšných MSCA4Ukraine fellows v Česku si můžete také přečíst v naší Závěrečné zprávě. 

K naší velké radosti se na půdě našich pravidelných UA-CZ Science Meetupů zformovala skupina nadšených ukrajinských vědců a vědkyň, kteří se rozhodli vzít iniciativu v dalším propojování a podpoře ukrajinské vědecké komunity v Česku do vlastních rukou a v nedávné době založili vlastní neziskovou organizaci Česko-ukrajinský vědecký spolek (Czech-Ukrainian Academic Society, CZUSS). Náš projekt tak může v jejich rukou pokračovat dál. CZUSS již převzal organizaci pravidelných setkání, informuje o dostupných pracovních pozicích a grantech na svém webu a pomáhá ve svých diskusních skupinách zodpovídat ukrajinským vědcům a vědkyním v ČR dotazy z vědeckého i každodenního života. Své aktivity konzultují s dobře zavedenou Německo-ukrajinskou akademickou společností (The German-Ukrainian Academic Society) a rádi by po jejich vzoru postupně zorganizovali více česko-ukrajinských projektů s ukrajinskými vědkyněmi a vědci jak v Česku, tak na Ukrajině. 

Nejen z naší zkušenosti můžeme říci, že poskytnout rychlou akutní podporu je často jednodušší než vytrvat v té dlouhodobé. Rádi bychom vás tedy všechny vyzvali ke spolupráci s členy nového česko-ukrajinského spolku a k dalším snahám hledat cesty, jak podpořit ukrajinské vědce v jejich práci v Česku. Ukrajinští vědci vás mohou například propojit s ukrajinskými laboratořemi, případně s vámi vymyslet jinou formu pomoci. Nějaké tipy můžete nalézt i v naší Závěrečné zprávě. Domníváme se, že naší podporu budou dále potřebovat možná ještě více než v počátku. Je třeba neustat, aby měli ukrajinští vědci a vědkyně po skončení konfliktu možnost obnovit i fungování vědy na Ukrajině. Proto se prosím ukrajinských vědců a vědkyň dále ptejme, co by potřebovali.

Všechny naše aktivity a aktivity největších českých univerzit a Akademie věd na podporu ukrajinských vědkyň a vědců v Česku spolu s rozhovorem s novým Česko-ukrajinským vědeckým spolkem a nápady na možné budoucí kroky shrnuje Závěrečná zpráva projektu Support of displaced scientists: Lessons learned from the Russian aggression in Ukraine, Project of Czexpats in Science and Bakala Foundation supporting incoming Ukrainian scientists to Czechia from April 2022 to June 2024.

 | 
Editorial