Czexpats pro Ukrajinu

Od dubna 2022 do června 2024 probíhal náš projekt na podporu ukrajinských vědců a vědkyň Czexpats pro Ukrajinu, který byl finančně podpořený Nadací The Bakala Foundation.

Naše aktivity a získané zkušeností shrnuje Závěrečná zpráva projektu – Support of displaced scientists: Lessons learned from the Russian aggression in Ukraine.

V další činnosti bude pokračovat Česko-Ukrajinský vědecký spolek (Czech-Ukrainian Scientific Society, CZUSS), který vznikl z pravidelných účastníků našich UA-CZ Science Meetupů. Pokud jste ukrajinský vědec nebo vědkyně a potřebujete s něčím poradit, prosím kontaktujte již přímo CZUSS na emailové adrese ukrainianscientists.incz@gmail.com. Aktivity CZUSS můžete také sledovat na jejich facebookové stránce, nebo v Telegramové skupině

V co nejefektivnějším zapojení kolegyň a kolegů z Ukrajiny do českého vědeckého prostředí vidíme dvojí význam: kromě zmírnění zničujících dopadů Putinovy války na životy konkrétních lidí vnímáme tuto vlnu mezinárodní vědecké mobility jako velkou příležitost k oživení českého vědeckého prostředí a jeho posunu směrem k cílům a vizím Czexpats. Pokud byste měli dotazy či nápady, které se týkají podpory ukrajinských vědců a vědkyň v Česku, budeme rádi když nás kontaktujete i nadále na adrese: ukraine@czexpats.org!

Fotodokumentace proběhlých UA-CZ Science Meetupů