Řekli o Czexpats

Češi jsou národ hrdý na své sportovce, umělce a další osobnosti, které se prosadily v zahraničí. Málo se ví, že věda funguje velmi podobně jako profesionální sport a že spousta významných vědců s hlubokými kořeny v České republice takříkajíc „kope“ za přední světové vědecké instituce. Místo hattricků sázejí publikace v prestižních časopisech a místo milionů jsou odměňováni poznáním dlouhých a odvěkých tajemství přírody. Iniciativa Czexpats In Science je skvělým pokusem jak aspoň trochu zviditelnit české vědecké Jágry a Čechy v očích veřejnosti. Držím Vám palce. Určitě to do budoucna přispěje k rozvoji české vědy, protože jak sportovní tak vědecké špičky se jak známo rády vracejí domů.“

Dr. Pavel Tomančák

vedoucí skupiny na MPI CBG v Německu

Považuji Czexpats za velmi účelnou organizaci pro posílení kontaktů mezi českými odborníky v cizině a odborníky doma.

Prof. Václav Hlaváč

profesor a zástupce ředitele na CIIRC ČVUT

Czexpats in Science sdružují vědce, kteří mají často podobnou zkušenost a tedy i podobný pohled na věc. Díky tomu vidím, že v mých snahách nejsem osamocený a věřím, že společně změníme českou vědu k lepšímu.

Dr. Ondřej Černotík

seniorní postdok na UPOL

Network, který má nadkritickou velikost a je meziústavní a meziuniverzitní, bude moci poskytovat důležité know-how

„V integraci vědců vidím velkou možnost a sílu. Network, který má nadkritickou velikost a je meziústavní a meziuniverzitní, bude moci poskytovat důležité know-how pro všechny součásti od zájemců o postdoc granty, jakékoliv zahraniční stáže, orientaci v grantovém prostředí ČR až po praktické poznatky a vědecké softskills, mentoring apod. Právě proto s Czexpats spolupracujeme.“ 

Dr. Tomáš Slanina

vedoucí skupiny na ÚOCHB AV ČR

Iniciativu Czexpats velmi vítáme, stává se velmi přehlednou platformou našich úspěšných vědců v zahraničí, a za to jim patří velké díky.

Monika Vondráková

předsedkyně správní rady NF Neuron

V roce 2019 jsem přijel naPhDven na VŠCHT. Po roce jsem byl přijat na PhD do @fhi_mpg_de v Německu. Díky vaší akci jsem mohl jít do přihlášek a celého řešení doktorátu s mnohem klidnější hlavou.

Martin Vondrák

doktorand na FHI MPG v Německu

„Někdy je jednodušší prosadit se v zahraničí než doma. Vaše iniciativa pomáhá v té náročnější variantě, tedy prosadit se doma.“

Dr. Pavla Dagsson Waldhauserová

klimatoložka na The Agricultural University of Iceland

„Vznik iniciativy Czexpats  a zvláště mapu českých vědců hodnotíme jednoznačně pozitivně. Jedním z mnoha úkolů zastupitelských úřadů je napomáhat rozvoji vztahů mezi českými a finskými subjekty a udržovat styky s krajany. Pro obě tato poslání je iniciativa Czexpats velkým přínosem. Umožňuje oslovit české vědce působící ve Finsku a přizvat je např. na jednání českých a finských firem či politiků. Interakce vědců a firem tak může inspirovat  rozvoj společných projektů, prospěšných nejen pro obě země, ale i s pozitivním dopadem pro celý svět. Velké naděje vkládáme mj. do výzkumu lesních ekosystémů a spolupráce na udržitelném využití biotechnologií.

Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

„I like very much the Czexpats twitter account. I was a correspondent in Czechoslovakia during the death throes of the communist regime there, and though I don’t speak Czech any more, I read it with pleasure.“

Edward Lucas

novinář (The Economist, The Times)

„Myšlenka Czexpats in Science propojovat české vědce v zahraničí a také napomáhat jejich návratu zpět do ČR je skvělá a osobně se budu velmi snažit, abychom jich co nejvíce mohli uvítat na Univerzitě Karlově. Budu také usilovat o to, aby u nás našli stimulující a vstřícné prostředí. Věřím, že neustávající, nebo ještě lépe rostoucí příliv zkušeností ze zahraničí přispívá k tomu, abychom jako instituce byli otevření k novým impulsům. V současné neklidné době musíme dbát o naši institucionální odolnost a věřím, že k ní mohou přispět významně i ti, kdo na univerzitu přijdou se zkušenostmi ze zahraničí.“

prof. Milena Králíčková

Nastupující rektorka UK