Výroční zprávy

Výroční zpráva spolku za rok 2023

rok 2023 byl pro náš spolek přelomovým. Zatímco v prvních letech existence jsme se zaměřovali zejména na budování komunity a rozšiřování našich aktivit, v roce 2023 jsme se soustředili na vnitřní rozvoj organizace. Díky úsilí celého týmu se spolek Czexpats in Science úspěšně přetransformoval v profesionální organizaci.

Výroční zpráva spolku za rok 2022

Rok 2022 byl pro Czexpats in Science ve znamení změn a profesionalizace. Novou strukturu jsme začali tvořit už v únoru a na prosincové konferenci jsme oznámili nového ředitele. Vnímáme to jako velký úspěch a závazek. Věříme, že se novému profesionálnímu vedení podaří navázat na obrovské množství práce a úspěchů, které se organizaci podařilo dokázat za posledních pět let dobrovolnického fungování.

Výroční zpráva spolku za rok 2021

Rok 2021 byl pro nás o nacházení nových partnerství, spoluprací a získávání informací o komunitě českých vědců v zahraničí. Pokračující pandemie ovlivňovala běžné fungování našich životů a online aktivity se staly běžnou součástí profesních i společenských událostí. I my jsme objevili sílu online nástrojů k naplňování cílů naší organizace.

Výroční zpráva spolku za rok 2020

Rok 2020, rok kdy začala pandemie, byl rokem plným změněných plánů a zároveň nových příležitostí jak pro náš spolek, tak pro české vědce v zahraničí. Přestože se většina komunikace přesunula do online prostoru, tak se nám podařilo přiblížit se k našim cílům i) propojovat české vědce v zahraničí…

Výroční zpráva spolku za rok 2019

Rok 2019 byl pro náš spolek rokem raketového růstu. Vše pro nás odstartovalo Předvánoční setkání českých vědců žijících v zahraničí, které se uskutečnilo v Impact Hub Praha v prosinci 2018 a zarezonovalo jak mezi vědci v zahraničí samotnými, tak mezi vědeckými institucemi, a řadou dalších organizací. Právě tento zájem do velké míry ovlivnil směřování…