Náš tým

Vedení organizace

Matouš Glanc

Ředitel

Matouš se stará o to, aby po koncepční, obsahové i provozní stránce všechno v Czexpats in Science běželo, jak má. Původně je molekulární biolog; než se stal ředitelem Czexpats in Science, studoval mechanismy polarizace rostlinných buněk a jejich vliv na růst a vývoj rostlin. V zahraničí strávil téměř celou svoji výzkumnou kariéru: Ph.D. vypracoval v laboratoři prof. Jiřího Frimla na IST Austria v Rakousku, následně působil čtyři roky jako EMBO a MSCA fellow na VIB v belgickém Gentu.

Pavla Hubálková

Koordinátorka pro komunikaci

Pavla se v Czexpats stará o komunikaci ke komunitě czexpats i k široké veřejnosti. Dříve se podílela i na organizaci akcí. Působí jako vědecká novinářka na Univerzitě Karlově a o vědě píše i pro další média. Také školí komunikaci vědy a s komunikací pomáhá i vědcům a vědkyním. Sama původně chtěla být vědkyní, vystudovala Klinickou biochemii na VŠCHT a dokončila Ph.D. v Neurovědách na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jedno léto strávila na EMBL v Heidelbergu a díky Fulbright stipendiu rok na Northwestern University v Chicagu, kde také pochopila, že se do budoucna chce věnovat komunikaci vědy. 

Michal H. Kolář

Koordinátor pro profesní rozvoj

Michal má na starosti koordinaci neformálního vzdělávání mladých vědkyň a vědců prostřednictvím workshopů a odborných seminářů, kdy své zkušenosti sdílí czexpati a ti, kteří se po působení v cizině již vrátil do Česka. Michal vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a po čtyřech letech postdoktorských stáží v Německu se vrátil do ČR, kde založil a vede výzkumnou skupinu na VŠCHT Praha. Pomocí simulací a teoretických modelů studuje dynamiku biomolekul a jejich komplexů.

Eliška Koňaříková

Koordinátorka pro akce

Eliška zajišťuje hladký průběh nejrůznějších akcí pořádaných Czexpats in Science. Vystudovala magisterský obor Buněčná fyziologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a inženýrský obor Management a ekonomie na České zemědělské univerzitě. Ve vědě se ale profiluje pouze směrem molekulární biologie, nyní je střídavě postdokem na Fyziologickém ústavu AV ČR a střídavě na rodičovské dovolené. Nejdříve odjela do Frankfurtu nad Mohanem na Erasmus, poté se rozhodla absolvovat doktorát na Technické univerzitě v Mnichově.

Jan Mašek

Koordinátor pro advokační činnost

Janek má na starosti agendu spojenou s advokační snahou Czexpats in Science, usilující o větší otevřenost vědy v Česku. Pokud vás tato témata zajímají, neváhejte ho kontaktovat. Působí jako vývojový biolog a vedoucí skupiny na Univerzitě Karlově se zaměřením na mezibuněčnu komunikaci. Po studiích na Masarykově univerzitě v Brně a Ph.D. na Univerzitě Karlově v laboratoři Zbyňka Kozmika na UMG AVČR pracoval 4 roky jako postdoktorandský výzkumník v laboratoři Emmy Andersson na Karolinska Institute ve Švédsku, zaměřující se na Notch signalizaci v různých kontextech vývoje a onemocnění savců.

Správní rada

Vlaďka Petráková

Předsedkyně správní rady, Spoluzakladatelka

Vlaďka spoluzaložila Czexpats in Science a nyní je předsedkyní správní rady. Kromě toho je vedoucí výzkumné skupiny na Heyrovského ústavu AV ČR. Dříve působila jako Humboldt Fellow na Free University Berlin v oboru fyzika pevných látek a biochemie. Zabývá se interakcí fluoroforů a plasmonických nanočástic pro aplikace v superrozlišovací mikroskopii. Ph.D. má z Fyzikálního ústavu AV ČR a ČVUT v Praze v oboru biomedicínské inženýrství. Věnuje se také podpoře rovných příležitostí ve vědě.

Markéta Icha Kubánková

Místopředsedkyně správní rady pro komunitu, Spoluzakladatelka

Markéta spoluzaložila Czexpats in Science a v rámci správní rady dohlíží především na to, aby organizace co nejlépe sloužila komunitě českých vědců po celém světě. Za svůj život strávila celkově přes 20 let v zahraničí. Po studiu biomedicínského inženýrství na ČVUT absolvovala Ph.D. a krátký postdoc na Imperial College London. V roce 2018 se přesunula do Německa na Max Planck Institute for the Science of Light v Erlangenu, kde se zabývá výzkumem mechanických vlastností buněk a vývojem nových metod pro diagnostiku z kapky krve či z biopsií.

Olga Löblová

Místopředsedkyně správní rady pro advokační činnost, společenskovědní a humanitní obory

Olga se v Czexpats zaměřuje na advokační politiku spolku a na zastoupení hlasů vědců a vědkyň ze společenských věd a humanitních oborů. Pracuje také na výzkumu o českých vědcích v zahraničí. Olga obdržela Ph.D. na Central European University (CEU) v Budapešti v oboru politologie se specializací na veřejnou politiku. Nyní pracuje jako Wellcome Research Fellow na fakultě sociologie na University of Cambridge. Zameřuje se na oblast zdravotnické politiky, především na otázky financování zdravotnických technologií. Po maturitě v Praze studovala ve Francii, Německu, Polsku, Maďarsku a Nizozemí. Spolupracuje s centrem Geomigrace na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy.

Anna Stejskalová

Členka správní rady pro profesní rozvoj, Spoluzakladatelka

Anna spoluzaložila Czexpats in Science a v rámci správní rady dohlíží především na profesní rozvoj. V současné době působí jako Postdoktorandka na Wyss Institutu na Harvard Medical School v USA, kde studuje vztah mezi složením bakteriální mikroflóry a rizikem předčasného porodu pomocí techniky orgánů na čipu. Předtím působila jako WiRe fellow na Westfälische Wilhelms-Universität Münster, kde studovala endometriózu. Titul PhD v oboru bioinženýrství získala na Imperial College London.

Členové týmu

Anna Altová

Workshopy SHaring Czexpats, komunikace

Anička se věnuje především organizaci workshopů v rámci projektu Sharing Czexpats, který se snaží mladým lidem přiblížit akademickou kulturu v zahraničí. Zároveň se věnuje doktorátu na Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na účast českých žen na screeningu zhoubných novotvarů a bariéry, které ženy vedou k neúčasti na prevenci. Mimo krátkodobých stáží zatím strávila v zahraničí rok v rámci mezinárodního programu European Doctoral School of Demography, a to konkrétně v Max Planck Institutu v Rostocku a na Autonomní univerzitě v Barceloně. 

Blanka Collis

Editorka blogU

Blanka se stará o korektury příspěvků na blogu a snaží se aktivně vyhledávat další autory a autorky. Vystudovala magisterský obor Natural Sciences (Biochemistry) na University of Cambridge a Ph.D. z enzymologie na University Sheffield. V Británii zůstala i na první postdok (v oboru DNA repair) na University of Oxford, odkud se „na zkušenou“ přesunula i s rodinou do Prahy. Na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zde nejdřív věnovala jako postdok výzkumu membránových proteinů a od roku 2021 na stejném pracovišti pomáhá vědkyním a vědcům s přípravou projektových návrhů v rámci místní projektové kanceláře. Zahraniční zkušenost má nejen ze studií v Anglii, ale již ze školních let v Německu.

Ondřej Černotík

Webmaster

Ondřej se v Czexpats stará o to, aby všechny digitální platformy fungovaly, jak mají. Jeho nejviditelnější rolí je správa webu, ale na starosti má i řadu interních nástrojů. Jako vědecký pracovník působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vede mladý tým věnující se teoretické kvantové optice a kvantovým technologiím. Zahraniční zkušenost má z Německa, kde strávil téměř pět a půl roku – nejdříve na doktorátu na univerzitě v Hannoveru, pak jako postdok na Institutu Maxe Plancka v Erlangenu.

Markéta Doležalová

CZEXPATS výzkum

Markéta je v Czexpats zapojena do výzkumu o tom, kdo jsou čeští vědci v zahraničí, jaké mají potřeby, zda mají zájem o spolupráci se svými českými kolegy či o návrat zpět do ČR a jak by jim s tím Czexpats mohli pomoci. Markéta dlouhodobě působí ve Velké Británii. Doktorát získala na University of Manchester a v současné době pracuje na Centre for Employment Relations, Innovation and Change na University of Leeds. Spolupracuje také s centrem Geomigrace na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy.

Hana Hušková

Organizace akcí

Hanka je v Czexpats součástí týmu, který organizuje akce. V minulosti se podílela i na dalších projektech a činnostech i na vnitřním provozu organizace. Během doktorského studia působila na International Agency for Research on Cancer v Lyonu ve Francii, kde studovala mutační signatury a geny podílející se na vzniku rakoviny. Poté se přesunula do jihofrancouzské Marseille, kde se zkoumala proteiny účastnící se oprav DNA. Po návratu do ČR během rodičovské pauzy pracovala pro Czexpats, nyní hledá další profesní dráhu.

Jaroslav Icha

Spolupráce se soukromým sektorem

Jára už nepracuje přímo ve vědě, ale několik posledních let působí v biotech firmách na pozicích blízko výzkumu. Tuto zkušenost přináší i do naší organizace, kde se stará o některé aspekty spolupráce se soukromou sférou a agendu neakademických kariér. Mezi lety 2018 a 2022 měl na starost komunikaci Czexpats na sociálních sítích. Ve výzkumu v zahraničí strávil sedm let a věnoval se buněčné biologii. Nejprve pět let na doktorátu na Max Planck Institutu v Drážďanech a poté dva roky na postdocu ve Finsku na univerzitě v Turku jako EMBO fellow.

Julie Kovářová

Advokační činnost, organizace akcí

Julii ze všeho nejvíc baví organizovat akce, kde se mohou czexpati a repati potkávat naživo, sdílet svoje zkušenosti a pomáhat se zlepšováním prostředí v české vědě. Profesně působí jako postdočka na Biologickém centru AV v Českých Budějovicích, kde se věnuje metabolismu jednobuněčných parazitů zodpovědných za tropické nemoci, tedy co a jak z nás tito paraziti žerou. Julie absolvovala Ph.D. na University of Glasgow, a protože se jí ve Skotsku moc líbilo, zůstala další tři roky jako postdočka na University of Dundee. 

Ivana Kulhánová

vzdělávací workshopY

Ivana se v Czexpats in Science podílí na organizaci vzdělávacích workshopů. Kromě toho pracuje na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mezi její vědecko-výzkumné zaměření patří demografie, sociální epidemiologie, veřejné zdravotnictví, epidemiologie zhoubných novotvarů, sociální nerovnosti ve zdraví.

Petra Luláková

Koordinátorka pomoci ukrajinským vědcům

Petra se stará o komunikaci s nově příchozími ukrajinskými vědci a vědkyněmi u nás i s těmi, kteří zůstali na Ukrajině. S podporou celého týmu Czexpats pak hledá cesty, jak jim pomoci. Vystudovala Fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Hodnocení půd na České zemědělské univerzitě a pokračuje Ph.D. studiem ekologie půd na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. V rámci studií strávila půl roku na Reykjavik University (Island) a na Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (Švýcarsko).

Adam Pruška

Koordinátor setkání v zahraničí

Adam se zapojuje především do organizaci lokální setkání v zahraničí. Jeho zkušenosti pomáhají místním czexpatům navázat první kontakty a navrhnou celkový koncept akcí. Adam žije už několik let ve Švýcarsku. Studoval na Masarykově univerzitě, Giessen Universität a v roce 2023 získal doktorát z ETH Zurich v oblasti analýzy biomolekul ve spolupráci s Waters Inc. V rámci švýcarského podnikatelského grantu se věnuje vývoji novým analytických přístupů v hmotnostní spektrometrii a jejich komercionalizaci a propojuje akademickou půdu s průmyslem. Je členem výboru České společnosti pro hmotnostní spektrometrii.

Radka Šustrová

Poradkyně pro sociální a humanitní obory

Radka je historička a v Czexpats tak reprezentuje hlas sociálních a humanitních oborů. Působí jako odborná asistentka na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její specializací jsou dějiny 20. století, konkrétně diktátorské režimy, sociální stát, gender, sociální hnutí, nacionalismus a dějiny identit ve střední Evropě. Radka vystudovala historii a politologii v Praze, ale velká část jejího výzkumu byla a je provázána s pobyty v Německu a Rakousku. Významnou inspiraci čerpala v letech 2020–2022 jako Newton International Fellow na Univerzitě v Cambridge. Od zaří 2023 bude pokračovat jako MSCA fellow na Univerzitě ve Vídni, kde se bude věnovat výzkumu sociální spravedlnosti v Československu a Rakousku v letech 1938–1989.

Alumni

Eva Doležalová

Spolupráce: mediální výstupy

V roce 2013 obhájila PhD na VŠCHT ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu. V roce 2016 spolu s rodinou odjela na postdoktorskou stáž na Frank Reidy Research Center for Bioelectrics na Old Dominion Univerzity (Virginie, USA). Zabývala se novou metodou elektroporace buněk pomocí plazmové trysky, své hypotézy zkoušela na buňkách i zvířatech. Nyní je zpátky v ČR.

Alžběta Türková

Koordinátorka – Švédsko

Postdoktorandka na univerzitě v Uppsale ve Švédsku, kde programuje počítačové simulace membránové fúze mezi viry a hostitelskými buňkami. V letech 2017-2020 během PhD studia působila ve Vídni. Podílela se také na vývoji databáze Complex Portal jako stážistka v EMBL-EBI v Hinxtonu ve Velké Británii.

Jan Valečka

Spolupráce: technická podpora

Vystudoval imunologii na Přírodovědecké fakultě UK, během čehož zkoumal časnou aktivaci T-lymfocytů na Ústavu molekulární genetiky AVČR. Následně krátce pracoval na Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a nyní dokončuje PhD v Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy. Zde v rámci programu Labex Inform studuje regulaci autofagie v imunitních buňkách. Rád hraje curling a šifrovací hry.