Třetí setkání českých vědců ve Stockholmu

Dne 11. dubna 2024 se na Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu uskutečnilo další setkání českých vědců působících ve Švédsku.

Text je s laskavým svolením přejat od Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu (původní článek naleznete zde).

Třetí ročník této události přilákal 40 vědců z různých oblastí a regionů Švédska. Prezentace představily Dr. Alice Valkárová z Grantové agentury ČR,  místopředseda Akademie věd Jan Řídký, ředitel organizace Czexpats in Science Matouš Glanc a ředitelka  nadace Neuron Monika Vondráková.

Účastníci přicestovali z různých částí Švédska, od jižního Lundu po akademickou Uppsalu a Göteborg. Čeští vědci ve Švédsku představují pestrou paletu vědeckých disciplín, zahrnující biologii, chemii, fyziku, informatiku, robotiku, medicínu a letos poprvé i humanitní obory.

Otevřená panelová diskuse a přednášky na téma financování vědy a výzkumu v České republice představily účastníkům aktuální možnosti a výzvy, které stojí před těmi, kteří uvažují o návratu do vlasti po zahraničním působení. Diskutovalo se také o nedostatku platformy pro sdílení pracovních nabídek a možnostech účasti českých vědců v zahraničí na hodnocení projektů a grantových žádostí, které posuzuje GAČR.

Recepce následující po oficiálním programu nejen poskytla příležitost ke sdílení zkušeností, ale také vytvořila prostředí pro osobní setkání a navázání nových vědeckých spoluprací. Osobní kontakt byl klíčem k úspěšnému rozvoji spolupráce v minulosti a bude pravděpodobně pokračovat i do budoucna.

Setkání českých vědců ve Stockholmu tak nejen potvrzuje důležitost podpory české vědecké komunity ve Švédsku, ale také slouží jako cenná platforma pro budování mostů mezi českými vědci doma a v zahraničí. S každým rokem roste počet účastníků, což svědčí o jeho významu a potřebě pro další rozvoj spolupráce v budoucnosti.

 | 
Editorial