Naši partneři

Nadační fond IOCB Tech

Generální partner

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům. 

Posláním fondu je přispívat k rozvoji vědy a praktickému využití jejích výsledků a rovněž posilovat povědomí veřejnosti o zásadním přínosu vědeckého bádání.

Fond se dle slov předsedkyně jeho správní rady Barbary Eignerové soustředí mj. na projekty, které mají velký potenciál pro vědeckou komunitu a její rozvoj a v konečném důsledku pak i pro celou společnost.

Je nám ctí být mezi prvními podpořenými projekty a děkujeme za důvěru.

Bakala Foundation

Nadace Bakala Foundation je česká rodinná nadace manželů Michaely a Zdeňka Bakalových. Vznikla v roce 2007 s cílem podporovat talentované české studenty a studentky na cestě za špičkovým vzděláním, a kromě splnění jejich snů tak přispět k pozitivní změně v české společnosti. V programu Scholarship podpořila již bezmála 200 studentů ve studiu na zahraničních univerzitách, ve svých dalších programech podporuje studenty ve vybraných specifických oborech, především v žurnalistice a architektuře. Nadace také podporuje vybrané smysluplné projekty třetích stran v oblasti vzdělávání a vědy.

S nadací Bakala Foundation sdílíme přesvědčení, že cesta za tím nejlepším vzděláním často vede za hranice našeho státu a že právě zahraniční zkušenosti jsou důležitým prvkem vedoucím k prosperující společnosti. Naše spolupráce začala v roce 2022 při podpoře vědců a studentů ohrožených ruskou agresí na Ukrajině. Vážíme si toho, že se Bakala Foundation rozhodla podpořit také naše další aktivity a je v současnosti naším největším dárcem.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je největší vzdělávací instituce v Česku a jedna z nejstarších univerzit na světě. Na UK studuje téměř 51 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 870 akreditovaných studijních programech. Univerzita má přes 8 600 zaměstnanců, z toho téměř 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. UK klade velký důraz na mezinárodní spolupráce s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi (uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 208 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami) a podporuje i zahraniční stáže a pobyty svých studentů i zaměstnanců.

Velmi nás těší podpora Univerzity Karlovy, které je pro řadu Czexpats Alma mater. Prvním společným výstupem je například Young PI Forum #YPIF – platforma pro setkávání a výměnu informací mezi mladými vedoucími výzkumných skupin ze všech institucí v Česku.

Diana Biotechnologies

Diana je mladá biotechnologická firma založená v roce 2018 jako spin-off z UOCHB s vizí vybudovat v Česku konečně farmaceutickou firmu s vlastním programem vývoje léčiv. V pandemii Diana dočasně změnila kurz a využila své know-how v high-throughput screeningu a qPCR k vývoji vlastního diagnostického řešení pro covid, které získalo výraznou část českého trhu a přispělo k zlepšení dostupnosti covid testování. Nyní se vrací zpět k původnímu plánu a zisky z covid diagnostiky investuje do rozvoje svých drug discovery programů a rozšíření kapacity výzkumu a vývoje na zakázku (CRO) mimo jiné s použitím metody DIANA, která stála u zrodu firmy.

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat právě s Dianou, která vytváří zajímavá pracovní místa pro vysoce kvalifikované pracovníky jako jsou czexpati a koneckonců již zaměstnává mnoho vědců se zahraniční zkušeností. Můžete se s nimi setkat i na některých našich akcích, kde sdílí své zkušenosti s přechodem z akademického prostředí mimo Česko k práci v R&D biotech firmy v Praze.

Nadace The Kellner Family Foundation

Renáta a Petr Kellnerovi založili první rodinnou nadaci věnující se oblasti vzdělávání v roce 2002. Později své filantropické aktivity v této oblasti sloučili pod hlavičku Nadace The Kellner Family Foundation, která dlouhodobě podporuje vzdělanost v České republice. Za dobu svého působení věnovaly rodinné nadace Kellnerových na společensky prospěšné projekty především v České republice přibližně 1,85 miliardy korun.  

Stejně jako Nadace The Kellner Family Foundation i v Czexpats věříme, že zahraniční zkušenost pozitivně formuje život a kariéru a zároveň získané zkušenosti mohou pomoci zlepšovat prostředí pro vzdělání, vědu a inovace v České republice. Společně chceme usnadnit zahraničním studentům zůstat v kontaktu s českou vědou a pomoct s návratem.

CONTIPRO

Contipro

Contipro bylo založeno hned po revoluci v roce 1990 a tato firma se postupně vypracovala na jednoho z největších světových výrobců čisté kyseliny hyaluronové v kosmetické i farmaceutické kvalitě. V současné době se věnuje zejména vývoji kosmetických a medicínských výrobků, zejména zdravotnických prostředků, na ní založených. Firma je velmi aktivní ve vlastním výzkumu, kterým se zabývá okolo stovky zaměstnanců. Přirozeně tedy nabízí i pracovní pozice v R&D atraktivní pro czexpaty z různých oborů.

Contipro ukazuje, že na skvělé vědě je možné budovat produkty, které pomáhají po celém světě. Spojuje nás také přesvědčení, že vzdělávání je extrémně důležité a že má smysl snažit o zlepšování svého okolí a životních podmínek v Česku obecně. Contipro v regionu, kde sídlí, založilo vlastní základní školu, pořádá letní kurzy pro středoškoláky a umožňuje univerzitním studentům vypracovat u nich závěrečně práce. 

East Port

Naše aktivity bychom nemohli podnikat bez štědré finanční podpory našich partnerů a podporovatelů. Všem tímto děkujeme za jejich podporu!

Hospodaření našeho spolku si můžete prohlédnout na transparentním účtu. Nejedná se o účet veřejné sbírky. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím portálu Darujme.cz (formulář níže), nebo nám napište na info(zavináč)czexpats.org. Rádi připravíme darovací smlouvu podle Vašeho zadání.

Při uzavírání partnerství se řídíme etickým kodexem.