Výzkum

Průzkum o českých vědcích v zahraničí – Czexpats in Science

Předběžná zpráva z výzkumu

Náš průzkum o českých vědcích v zahraničí je součástí projektu „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“, který na zadání Ministerstva zahraničních věcí zpracovává centrum Geomigrace Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd. Projekt je financován Technologickou agenturou ČR (TAČR) a vede jej docentka Eva Janská z centra Geomigrace na PřF UK. Projekt má za cíl zjistit, kdo vlastně čeští krajané žijící v zahraničí jsou, jaké mají vazby na Českou republiku a jakou podporu by od českého státu potřebovali a uvítali.

Iniciativa Czexpats in Science v rámci projektu zjišťuje, kdo jsou čeští vědci a vědkyně v zahraničí, co chtějí a potřebují a také jaký přínos by mohli pro ČR a pro českou akademii znamenat. Za Czexpats jsou do projektu zapojeny dr. Olga Löblová a dr. Markéta Doležalová. Na zpracování dat se dále podílejí dr. Václav Petrák, dr. Eliška Drápalová a dr. Markéta Kubánková. V rámci výzkumu chceme také zjistit, co čeští vědci a vědkyně chtějí od organizace Czexpats in Science. První fáze sběru dat proběhla v létě 2021 pomocí online dotazníku, ve kterém byla kromě všeobecných otázek pro všechny krajany také část otázek určená vědcům a vědkyním.

Předběžnou zprávu představíme na Konferenci pod stromeček a také ji najdete zde na našem webu. V následujících měsících budeme organizovat dvě fokusové skupiny pro vybrané vědce, ve kterých se budeme hlouběji zabývat tématy, která byla často zmiňována v dotazníku. Pokud máte zájem zůčastnit se fokusové skupiny, napište na olga.loblova zavináč czexpats.org

Kdo jsou čeští vědci v zahraničí?

Co chtějí a potřebují?

Jakým mohou být přínosem pro ČR a českou akademii?