Odkazy

 • Research Jobs – Informace o nabídkách práce
 • Anlupa.cz – umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.
 • Nadace Experientia – Zahraniční stáže a Start-up granty pro založení juniorských skupin v ČR
 • Juniorský Grant GAČR – deadline Duben
 • Vedavyzkum.cz – Dotační a grantové výzvy, stipendia, ceny a další příležitosti (aktuální kalendář vedavyzkum.cz)
 • Mentoringový program NKC – Hlavním cílem programu je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování.
 • PhD mentoring – People Who Don’t Give Up – platforma pro akademické a výzkumné instituce, které bych chtěly spustit svůj vlastní mentoringový program.
 • CERGE-EI Mentoring Program – mentoringový program pro studentky PhD různých oborů
 • Report Perspectives of Czech Science – View of Researchers and Science Managers
  on the Czech Research Area in International Context (2018)
 • Alzheimer nadační fond – Nadace podporující odborníky kteří pečují o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Nabídka stipendií pro výjezd vědeckých pracovníků do zahraničí.
 • České školy bez hranic – Mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím systémem. Nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.