Kdo jsou Czexpats in Science?

naše CÍLE

  • propojit české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice
  • pomoci vědcům v zahraničí s orientací v prostředí české vědy a usnadnit návrat vědců do českého prostředí
  • poskytnout vědcům dlouhodobě žijícím v zahraničí možnost pozitivně inspirovat a ovlivňovat českou vědu
  • podporovat mobilitu českých vědců, zejména sdílením zkušeností a informací

Naše vize

Aktivity Czexpats in Science se odráží od dlouhodobé vize, ve které náš spolek definuje směr, kam by si přál, aby se česká věda a společnost ubíraly:

  • Česká věda je otevřená světu, myšlenkám i lidem. Je světová a ambiciózní.
  • Česká společnost a věda využívá potenciál české vědecké diaspory i vědců v ČR se zahraniční zkušeností, ví o úspěšných českých vědcích působících za hranicemi, váží si navrátilců a čerpá z jejich zahraniční zkušenosti. Czexpati jsou aktivně v kontaktu s českým prostředím a šíří dobré jméno ČR.
  • Systém vědy v ČR je srozumitelný, transparentní a inspiruje se příklady dobré vědecké praxe. Český kariérní model je kompatibilní s tím zahraničním.
  • Mobilita vědců je v ČR považována za součást vědy, je podporována a rozumí se jejím relativním výhodám a nevýhodám. Existuje podpora pro studijní/pracovní výjezdy i návraty českých vědců a informovanost o kariérních možnostech v akademii i mimo ni.

Naše
aktivity

Naživo

Pořádáme každoroční předvánoční konferenci českých vědců působících v zahraničí, lokální setkání v různých zemích a setkání vědců, kteří se vrátili do České republiky.

Organizujeme vzdělávací workshopy, které informují o výjezdech do zahraničí, podporují vědeckou mobilitu a přibližují zahraniční zkušenosti czexpats českým vědcům a studentům.

Online

Naše Mapa vědců zachycuje působiště 400 českých vědců ve více než 40 zemích světa.

Publikujeme blogy o zahraničních zkušenostech jednotlivých výzkumníků a popularizační články o nových objevech, které učinili Češi v zahraničí.

Zabýváme se výzkumem české vědecké diaspory.