Setkání českých vědkyň a vědců působících v Německu

V pátek 26. dubna 2024 se na českém velvyslanectví v Berlíně konalo historicky první setkání českých vědkyň a vědců – krajanů a krajanek působících v Německu. Za nápad a spoluorganizaci děkujeme sdružení Czexpats in Science!

Text je s laskavým svolením přejat od Velvyslanectví České republiky v Berlíně (původní článek naleznete zde).

Na akci krajanské a ekonomické diplomacie dorazila zhruba třicítka hostů nejen z Berlína a okolí, ale např. i z Bavorska a Porýní-Falce – vědeckých a výzkumných pracovníků, doktorandů a post-doktorandů z různých německých univerzit a výzkumných institucí.

Po úvodu Matouše Glance z Czexpats in Science a velvyslance Tomáše Kafky následovaly Keynote přednášky o kariéře v Německu a ve světě i o návratech do Česka prof. Heleny Reichlové, vedoucí Dioscuri centra pro spinkaloritroniku a magnoniku při Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, a profesorky molekulární genetiky Zuzany Storchové z Technické univerzity Kaiserslautern.

Česko-německý výzkum a možnosti financování představily Lydie Holinková z velvyslanectví a Radka Bonacková z Bavorsko-české vysokoškolské agentury při Univerzitě v Řezně. O německé síti výzkumných institutů hovořila Anika Werk z Německé společnosti pro letectví a vesmír DLR, instituce, která z pověření Spolkového ministerstva vzdělávání a výzkumu administruje mezinárodní výzkumné projekty.

Neméně zajímavá byla zhruba patnáctka různorodých flash talks jednotlivých účastníků, které spojovalo nadšení pro výzkum a vědu a zdravý nadhled nad mnohkdy nesnadnými peripetiemi kariérního i osobního života expatů.

Děkujeme hlavním spoluorganizátorům – Jiřímu Waldovi z Univerzitní kliniky Hamburk – Eppendorf a Jonáši Fuksovi ze Svobodné univerzity Berlín – i všem účastníkům za aktivní a kreativní setkání a inspiraci a doufáme v pokračování networkingu – třeba napřesrok na jiném místě v Německu.