Projekt Czexpats in Science na podporu ukrajinských vědců a vědkyň

V posledních dvou a půl letech jsme podporovali ukrajinské vědkyně a vědce, kteří se rozhodli hledat bezpečí v Česku v rámci našeho projektu Czexpats pro Ukrajinu. Ke konci našeho projektu bychom Vám rádi předložili jeho závěrečnou zprávu shrnující naše aktivity. Zpráva také představuje nově vzniklý Česko-ukrajinský vědecký spolek (Czech-Ukrainian Scientific Society, CZUSS).

 | 
Editorial

Konference: Akademická kultura jako klíč ke kvalitní vědě

V pražských Dejvicích 12. června 2024 vyvrcholil konferencí „Through Academic Culture to Scientific Excellence“ projekt, podporován Nadací Alexandera von Humboldta, jehož cílem bylo zlepšovat akademickou kulturu v Česku. Na akci se setkaly osobnosti klíčové pro rozvoj zdravého akademického prostředí u nás. Vůbec poprvé Česko veřejně navštívila předsedkyně Evropské výzkumné rady (ERC) Maria Leptin. Vystoupili také prominentní zástupkyně a zástupci české vědecké obce, státních i výzkumných institucí.

Tisková zpráva: Špičková věda potřebuje důvěru a dobré mezilidské vztahy

Praha, 13. června 2024 – Ve středu 12. června se sešlo na 80 významných osobností české a evropské vědecké scény na konferenci “Through academic culture to scientific excellence” pořádané organizací Czexpats in Science. Hlavní řečníci v čele s Mariou Leptin, předsedkyní Evropské výzkumné rady (ERC), vyzdvihli zásadní význam zdravých mezilidských vztahů, důvěry, rovných příležitostí či vědecké etiky pro dosahování špičkových vědeckých výsledků.

 | 
Editorial

Gabriel Demo: Otevřená diskuze je pro mě alfa a omega kvalitního výzkumného týmu 

Strukturní biolog Gabriel Demo se na CEITEC Masarykovy univerzity věnuje již čtvrtým rokem studiu molekulárních mechanismů biologických procesů pomocí kryoelektronové mikroskopie a dalších biochemických a biofyzikálních metod. Má vlastní výzkumnou skupinu, je laureátem prestižní ceny Neuron pro nadějné vědce a držitelem českého ERC grantu, kterým česká vláda podporuje výzkumné projekty, které uspěly v hodnocení Evropské výzkumné rady s nejlepším hodnocením, ale již na ně nevystačily finance z unijních fondů. Jeho kariéru vědce významně ovlivnily pobyty na zahraničních výzkumných institutech, zejména jeho zapojení do výzkumu na University of Massachusetts Chan Medical School v americkém Worcesteru.

Czech-French Science Meetup

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhlo na Velvyslanectví České republiky v Paříži Setkání českých vědců a vědkyň působících ve Francii. Cílem akce bylo prozkoumat a propojit zdejší českou vědeckou komunitu a položit základ budoucímu setkávání i v této zemi.

Lesk a bída českých grantů 2: Řešení grantu jako nekončící série plánování a kontrol

Snad hlavní důvod, proč se jako vědec v zahraničí zdráhám v blízké budoucnosti vrátit do ČR je míra byrokracie, detailních kontrol a výkazů při řešení grantů. Proč to tlačí vědce k průměrnému výzkumu? A proč systém jako ten ve Velké Británii, který vědcům a vědkyním věří, funguje tak dobře? O tom se zamýšlíme v tomto textu.

 | 
Témata

Jak jsme předali první Cenu Czexpats in Science

Za rok 2023 byla udělena historicky první Cena Czexpats in Science, která je cílena na juniorní vědce a vědkyně bádající v zahraničí, ale nadále udržující kontakt s českou vědou. První laureátkou se stala genomička z Oxfordu, Markéta Tomková, která na slavnostním předávání ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy prezentovala svůj výzkum široké veřejnosti.

Tisková zpráva: První ročník Ceny Czexpats in Science pro významné české vědkyně a vědce v zahraničí získala genomička Markéta Tomková

Praha, 28. března 2024 – Ve středu 27. března 2024 se v prostorách Univerzity Karlovy uskutečnilo slavnostní vyhlášení prvního ročníku prestižní Ceny Czexpats in Science, kterou získala významná česká genomička Markéta Tomková z Oxfordské univerzity. Ocenění je určeno pro mladé české vědkyně a vědce všech vědních oborů, kteří působí v zahraničí, avšak zároveň udržují silné profesní a osobní vazby s Českou republikou. 

 | 
Editorial

Czexpats v Haagu

V pátek 16. února proběhlo na Velvyslanectví České republiky v Haagu Setkání českých vědců a vědkyň působících v Nizozemsku. Cílem akce bylo prozkoumat a propojit zdejší českou vědeckou komunitu a položit základ budoucímu setkávání i v této zemi.

Cena Czexpats in Science má svoji první laureátku

První ročník Ceny Czexpats in Science zná svou vítězku. Stala se jí genomička Markéta Tomková z Oxfordské univerzity. O tom, jak Cena Czexpats in Science vznikla a jak první ročník probíhal, se dočtete v našem článku, kde také najdete rozhovor s laureátkou.

London Calling – report z akce

V pátek 15. září proběhla na Velvyslanectví České republiky v Londýně akce London Calling! – setkání českých vědkyň a vědců působících ve Velké Británii. Cíl akce byl prostý – zmapovat, kdo se ve Spojeném království věnuje vědě a výzkumu napříč obory a kariérními fázemi, a navzájem se poznat.

 | 
Editorial UK