London Calling – report z akce

V pátek 15. září proběhla na Velvyslanectví České republiky v Londýně akce London Calling! – setkání českých vědkyň a vědců působících ve Velké Británii. Cíl akce byl prostý – zmapovat, kdo se ve Spojeném království věnuje vědě a výzkumu napříč obory a kariérními fázemi, a navzájem se poznat.

Pro akci jsme zvolili relativně  jednoduchý formát: na akci proběhlo několik keynote přednášek, série tzv. flashtalks (čtyřminutové prezentace účastníků s jedním slidem o nich samotných a o jejich výzkumu) a především zde byl prostor pro networking. Zájem o flashtalk měla zhruba polovina přihlášených. Dlouho jsme přemýšleli nad tím, v jakém jazyce setkání uspořádat, ale nakonec jsme nechali výběr jazyka přednášek na prezentujících. Výsledkem bylo vydařené, místy až legrační, střídání češtiny a angličtiny,  protože opravdu každý měl jiný názor. Někomu se prezentovalo lépe v angličtině, někdo si řekl, že na českém setkání budeme přece mluvit česky, někdo hledal správná slova v angličtině, jiný v češtině. 

Díky vstřícnosti Velvyslanectví České republiky v Londýně jsme měli pro akci perfektní prostory – projekční plátno, dostatek míst k sezení, bar a občerstvení, a dokonce i možnost sedět v případě hezkého počasí venku na zahradě ambasády. Setkání se nakonec zúčastnilo přes padesát výzkumníků a výzkumnic ze všech koutů Velké Británie, od skotského Edinburghu až po jihoanglický Kent. 

Vlastní program setkání zahájila velvyslankyně ČR, paní Marie Chatardová, která účastníky přivítala a zdůraznila, jak důležití jsou čeští vědci a vědkyně pro dobrou reprezentaci ČR v zahraničí. Následně představil Matouš Glanc, ředitel Czexpats in Science, aktivity iniciativy, která propojuje české vědkyně a vědce v zahraničí mezi sebou a zároveň s institucemi a kolegy v České republice. Zajímavým zjištěním bylo, že přibližně třetina účastníků akce slyšela o Czexpats in Science poprvé. Setkání jako bylo to v Londýně, pořádaná ve spolupráci s místními organizátory, jsou tedy pro budování této komunity velice přínosná. Zároveň Matouš Glanc pozval české vědkyně a vědce bádající ve Velké Británii na budoucí akce, které Czexpats in Science pořádají online i naživo, a také k registraci do Mapy Vědců, která slouží k propojování současných czexpatů mezi sebou a rovněž jako zdroj potenciálních kontaktů pro budoucí czexpaty i pro české instituce.

První keynote přednáška, kterou prezentovala Barbara Havelková, profesorka práva na University of Oxford, byla na téma výzkumu genderu v kontextu práva. Svou prezentaci Barbara ukončila úvahou nad tím, jak zůstat relevantní v ČR, i když člověk působí v zahraničí. „Je důležité mít na paměti, že pokud chcete například přednášet v ČR, musíte být proaktivní a instituce aktivně oslovovat, je naivní očekávat, že se vám ozvou samy od sebe,“ zdůrazňuje Barbara.

V rámci prvního bloku Flash talks jsme se díky rozmanitosti oborů, které se na konferenci sešly, dozvěděli o mnoha fascinujících výzkumech, zabývajících se tématy od matematického modelování přes výzkum stárnutí až po open source intelligence (OSINT). První blok přednášek uzavřel ředitel Českého Centra v Londýně, Přemysl Pela, představením aktivit Českého Centra a pozváním na jeho budoucí akce.

Přednášky následoval hodinový networking u kávy a zákusků, který umožnil účastníkům navázat nové kontakty a do budoucna snad i vědecké spolupráce. „Líbilo se mi, jak diverzifikované portfolio toto setkání poskytlo,“ shrnuje Soňa Krajčovičová, chemička působící na University of Cambridge. „Vůbec jsem netušila, že v UK pracuje tolik Čechů nebo že tady mají úspěšné vědecké skupiny. Také jsem ocenila, že jsem se na setkání propojila s lidmi, co buď v Cambridge momentálně jsou nebo tam byli v minulosti, a také si mohla popovídat o jiných místech v UK a poptat se na podmínky na tamních univerzitách. Zároveň bylo milé sdílet zkušenosti czexpata ve Velké Británii.“ Pro Soňu London Calling! přineslo i setkání s Czexpats in Science a na základě konverzace s ředitelem organizace Matoušem Glancem zjistila, že jí cíle a vize organizace dávají velký smysl a stala se součástí dobrovolnického týmu.

Druhý přednáškový blok uvedl Otakar Fojt, vědecký atašé Britského Velvyslanectví v Praze, kterému byl v říjnu 2023 jako jednomu z mála Čechů udělen Řád britského impéria. Dozvěděli jsme se, jak můžeme spolupracovat na mezinárodní úrovni a také o možnosti požádat Britské velvyslanectví o zprostředkování kontaktu českým institucím s institucemi ve Spojeném království. V neposlední řadě jsme se společně zaradovali nad tím, že se po delších peripetiích a tahanicích Spojené království znovu začlenilo do programu Horizon Europe

Následovala keynote přednáška Pavla Kratiny z Queen Mary University of London, ve které  nám popsal svou akademickou cestu za pozicí senior lecturer, která vedla přes čtyři kontinenty. Pavel zdůraznil, že podle něj k dosažení akademického úspěchu je mimo jiné třeba mít štěstí na lidi a obklopit se takovými lidmi, kteří vám jsou oporou. O České škole Okénko a jejích aktivitách jsme se dozvěděli od Jany Nahodilové. Tato a podobné školy fungují po celém světě a podporují české rodiče, kteří v zájmu své vědecké kariéry vycestovali do zahraničí, ale zároveň nechtějí své potomky ochudit o znalosti českého jazyka a reálií. I v rámci druhého bloku Flash talks jsme se ponořili do širokého spektra témat, od netradičního pojetí bezpečnostních studií, přes zobrazení tyranie v renesanční literatuře až po nefrologii. 

Po krátkém závěrečném slovu už byl čas přistoupit k další fázi networkingu, kterou nám zpříjemnilo občerstvení připravené Velvyslanectvím ČR, za což jim velice děkujeme. V družné konverzaci čas plynul velmi rychle a zanedlouho se účastníci, kteří měli zájem pokračovat v networkingu i po oficiálním konci akce, přesunuli do blízké hospody, kde setkání v neformálním duchu pokračovalo až do pozdních večerních hodin.

Když akci hodnotíme zpětně, jsme s ní velmi spokojeni a i ze zpětné vazby usuzujeme, že měla pozitivní ohlas a že v Londýně, respektive ve Velké Británii, by byl o další podobné setkání v budoucnu zájem. Máme radost, že díky podpoře Czexpats in Science, Velvyslanectví ČR v Londýně, Českého centra v Londýně a dalších, tato přínosná akce proběhla v takové přátelské atmosféře. Děkujeme všem, kteří dorazili a již se těšíme na příští setkání. Pokud jste ve Spojeném království a máte zájem se do organizace příštího setkání zapojit, prosíme, ozvěte se nám.

“Tato setkání jsou jedním z našich nejdůležitějších nástrojů pro budování komunity českých vědkyň a vědců se zahraniční zkušeností a společnou inspiraci a zlepšování vědeckého prostředí v Česku. Pokud uvažujete o uspořádání podobné akce ve vašem vlastním působišti, neváhejte se nám ozvat!” dodává Matouš Glanc.

Organizátoři London Calling!

 | 
Editorial UK