Czexpats v Haagu

V pátek 16. února proběhlo na Velvyslanectví České republiky v Haagu Setkání českých vědců a vědkyň působících v Nizozemsku. Cílem akce bylo prozkoumat a propojit zdejší českou vědeckou komunitu a položit základ budoucímu setkávání i v této zemi.

V pátek 16. února se v Haagu konalo Setkání českých vědkyň a vědců působících v Nizozemsku. Setkání bylo první svého druhu v této zemi, a jeho hlavním cílem bylo prozkoumat a propojit lokální českou vědeckou komunitu. 

Akce se zúčastnilo přes 40 vědkyň a vědců působících v Nizozemí v rozmanitých oborech a s různými zkušenostmi – od magisterských studentů až po profesory. Zhruba polovina účastníků se zabývá humanitními obory, zbytek se věnuje přírodním a lékařským vědám. Ačkoli většina vědkyň a vědců přijela do Haagu z nizozemských univerzit, několik účastníků setkání působí v soukromém sektoru. 

Účastníky akce přivítal v brzkých odpoledních hodinách „u sebe doma“ (ve svém sídle) velvyslanec ČR v Nizozemí, René Miko, který ve svém projevu mimo jiné zdůraznil, že „věda, výzkum a inovace jsou jednou z priorit naší diplomacie. Jsme tedy velmi rádi, že se jedno z prvních networkingových setkání českých vědců pod taktovkou Czexpats in Science mohlo konat zde v Nizozemsku, v zemi vynikajících univerzit, špičkových technologií a převratných objevů.“ V takto pozitivně laděné atmosféře se odehrálo celé setkání, jehož program se skládal ze dvou keynote přednášek, dvou kratších příspěvků, účastnických flash talks a prostoru pro networking. 

Na pana velvyslance navázal krátkým přivítáním ředitel organizace Czexpats in Science, Matouš Glanc, který publiku představil, čemu se organizace věnuje, jaké jsou její cíle a jak se české vědkyně a vědci v zahraničí mohou do aktivit organizace zapojit. Svůj příspěvek ukončil pozváním na nadcházející akce. 

Prvním ze zvaných hostů byla Jana Roithová, která na Radboud Universiteit Nijmegen vede skupinu zabývající se vývojem metod pro studium chemických reakcí a katalýzy. Ve své přednášce představila svůj hlavní obor, hmotnostní spektrometrii. Také shrnula svou kariéru, během níž mimo jiné získala dva ERC granty a stala se volenou členkou prestižní Královské nizozemské akademie věd (KNAW). Popsala, jak na nizozemské vědě oceňuje mentoring a podporu, a to ve všech fázích vědecké kariéry. Jí osobně se tohoto druhu podpory dostalo zejména od profesora Roelanda Nolteho.

Po inspirativní přednášce Jany Roithové následovala krátká představení jednotlivých účastníků akce, tzv. flash talks. Během této sekce se za řečnickým pultem vystřídalo 18 vědců a vědkyň, kteří ve tříminutových prezentacích doprovázených jedním slidem představovali sebe a svůj výzkum. I díky rozmanitosti účastníků byly obě sekce flash talks doslova nabité zajímavými příspěvky a sloužily jako skvělý podklad pro následný coffee break a navazování nových kontaktů. 

Druhou sekci odstartoval svým příspěvkem Ladislav Krištoufek, prorektor Univerzity Karlovy pro vědeckou a tvůrčí činnost. Pan prorektor se ve svém příspěvku věnoval možnostem návratu zpět do ČR, zejména pak působení na Univerzitě Karlově. Nabídl také možnosti, jak mohou vědci a vědkyně, kteří v zahraničí plánují dlouhodobě zůstat, s Univerzitou spolupracovat.

Následovala druhá keynote přednáška od Michala Kořenáře, působícího na pozici assistant professor na Univerzitě v Amsterdamu a na Amsterdam UMC (University Medical Center). Michal Kořenář ve svém výzkumu kombinuje lingvistiku a neurovědy a zkoumá, jak náš mozek ovlivňuje bi(multi)lingualita. Jeho poutavá přednáška vysvětlila, jak se náš mozek přizpůsobuje vícejazyčném prostředí, a že code-switching posiluje naši kreativitu. Druhý, a poslední, přednáškový blok završily účastnické flash talks, které stejně jako předchozí flash talks motivovaly četné diskuze při networkingu. Ten vypukl po krátkém závěrečném slovu,  doprovázen občerstvením přímo v sídle velvyslance.

Závěrem patří velké poděkování Velvyslanectví ČR v Haagu. Bez jejich pomoci, podpory a možnosti využít prostory rezidence velvyslance by nebylo možné akci uspořádat. Děkujeme Univerzitě Karlově za podporu akce; velice si vážíme účasti dvou jejích prorektorů. Stejně tak děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a pomohli tak vytvořit milou a inspirativní atmosféru. Doufáme, že toto úspěšné setkání bude sloužit jako impuls pro další společné aktivity české vědecké komunity v Nizozemí.  

Organizátoři setkání v Haagu
Marta Šiborová, Tereza Kadavá a Jan Fiala.