Editoriál: Startovní granty v ČR a jak o ně žádat

Jedním z cílů Czexpats in Science je pomoci vědcům s návratem do ČR a přispět k otevřenosti české vědy. Tento editorial využívá osobní zkušenosti vědců…

Jedním z cílů Czexpats in Science je pomoci vědcům s návratem do ČR a přispět k otevřenosti české vědy. Tento editorial využívá osobní zkušenosti vědců ze sítě Czexpats k tomu, aby informoval o možnostech návratu do ČR na pozici juniorského vedoucího týmu (PI – principal investigator) a jak se o ně hlásit. Přestože v Čechách je jen velice málo otevřeně inzerovaných pozic pro juniorské PI, v nedávné době vyrostla celá řada soutěží, které nabízejí financování na rozjezd vlastní skupiny. Informace o těchto soutěžích ale nejsou zdaleka tak rozšířené a přístupné, aby je našli nebo se přihlásili i vědci, kteří se v českém vědeckém prostředí tolik neorientují nebo na něj nemají silné vazby. 

Na základě osobní zkušenosti vědců, kteří se do ČR již vrátili, vám přinášíme přehledný návod, jak postupovat krok za krokem s podáním přihlášky. Většina soutěží probíhá na jaře a vyžaduje spolupráci s hostitelskou institucí. Proto doporučujeme neotálet a první kroky udělat už nyní. Předpokládáme, že nápad na projekt a plán pro váš nový výzkum již máte hotový :-). Uvádíme pouze projekty lokální pro české prostředí, vynecháváme mezinárodně známé a zaběhlé soutěže jako jsou ERC nebo EMBO. Také zde neuvádíme informace o jednotlivě inzerovaných pozicích na založení juniorských skupin (například ÚOCHB nebo Biologického Centra AV ČR). Informace o těchto programech můžete najít v seriálu Financování v life sciences. 

Prémie Lumina quaeruntur  (AV ČR, až 26 mil. Kč na 5 let, možno podat do deseti let od udělení PhD, není omezené oborem)

Jedna z nejštědřejších příležitostí v české vědě. První ročník se konal v roce 2018. Přihlášky se podávají často na jaře, ale termín není jasně stanovený. V roce 2021 bude termín podání přihlášek na konci února. Do soutěže vás přihlašuje ředitel/ka ústavu po schválení vědeckou radou ústavu. Zatím se udělilo 6–7 prémií v každém ročníku napříč všemi obory. Projekty jsou posuzovány hodnotiteli navrženými z Vědecké rady AV ČR, bude narůstat podíl zahraničních hodnotitelů. Samotné požadavky na projekt jsou velice přímočaré a bez zbytečné administrativní zátěže.

 1. Kontaktujte ředitele/ku ústavu AV ČR s tím, že byste se rádi o prémii ucházeli. Od ředitele také můžete získat další informace o programu (který je dostupný na intranetu AV ČR).
 2. Udělejte o svém projektu přednášku na ústavu pro vědeckou radu (může být zakončena pohovorem).
 3. Připravte projekt (5 stran vědeckého programu, CV, publikace, plán financí, doporučující posudek – nepovinný, ale doporučujeme ho dodat).
 4. Projekt podává instituce prostřednictvím interní aplikace AV ČR.

GAČR Junior star    (až 25 mil. Kč na 5 let, možno podat do 8 let od PhD, není omezené oborem nebo institucí – jenom musí být v ČR)

2020 byl první ročník soutěže, kde GAČR udělil 30 grantů. Přihlášky se podávají na jaře, zpravidla v dubnu. Vyhlášení výsledků je začátkem listopadu. Přihlášku podáváte za sebe prostřednictvím instituce v ČR, kde plánujete projekt řešit (tam ale v době podání grantu  nemusíte být ještě zaměstnaní). Žádost hodnotí čistě mezinárodní panel s pomocí mezinárodních recenzentů s jasně stanovenými kritérii. Požadavky na projekt jsou přímočaré, podává se v aplikaci grantové agentury, která je intuitivní a pochopitelná. Při plánování si dejte pozor na věkové limity pro projektový tým nebo na omezení financí na nákup dražších přístrojů popř. omezení pro podání povolených příloh k projektu. Obecně je dobré návrh projektu vždy zkonzultovat s kolegy, kteří GAČR projekt již podávali, popř. požádat o kontrolu projektové oddělení vaší instituce. Také je (bohužel) velmi dobré opravdu pečlivě prostudovat celou zdlouhavou zadávací dokumentaci, která se každý ročník mění.

 1. Kontaktujte instituci, kde byste chtěli projekt řešit. Každá instituce může mít vlastní interní proces schvalování projektů před podáním, včetně včasnějších termínů.
 2. Připravte projekt (15 stran vědeckého programu, CV, finanční tabulky včetně detailního finančního výhledu na první rok řešení, publikace, ?přepokládané? výstupy, další řešené projekty).
 3. Projekt podává instituce prostřednictvím datové schránky.

Kromě soutěže Junior Star doporučujeme i Standardní projekty GAČR, které poskytují finance až na tři roky. V tomto programu neexistuje věkový ani finanční limit, obecně ale není vhodné jako juniorský uchazeč žádat o extrémně vysoké částky, lepší je soustředit se na vybudování menšího týmu. Přestože ve standardních projektech soutěžíte s výzkumníky všech pozic a věku, komise při hodnocení zohledňují senioritu navrhovatele. Standardní projekt můžete podávat i jako spoluřešitel (Co-PI), který je vedený řešitelem (PI) z jiné instituce. Jako spoluřešitel máte vlastní rozpočet včetně financí na další zaměstnanecké pozice a za svou instituci projekt administrujete. Získáte tak velice cenné zkušenosti s řešením grantů i kredit na hostitelské instituci. 

PRIMUS (Univerzita Karlova, 9 mil. Kč na 3 roky s možností prodloužení o další dva roky, nutná 25–50% spoluúčast hostitelské jednotky v rámci UK, podání do 8 let po PhD, není omezeno oborem)

Projekty Primus jsou klíčovým prostředkem k získání poměrně brzké vědecké nezávislosti v rámci pracovišť Univerzity Karlovy. Tento výzkumný start-up provozovaný od roku 2016 umožní založit skupinu hned po návratu ze zahraniční postdoktorandské stáže a získat zkušenosti a třeba i první předběžné výsledky užitečné při podávání dalších grantů typu Starting ERC, Junior Star apod. Žádost můžete podávat ještě ze svého zahraničního pracoviště, dokonce Vám to může poskytnout i výhodu při plánování rozpočtu (viz níže). Benefitem je i snaha budovat aktivní “Primus komunitu”, kterou iniciuje vedení univerzity. Univerzita každoročně pořádá informační dny o programu.

K podání návrhu je nutný i příslib spoluúčasti hostitelské instituce ve výši 25–50 %, jehož povinnost bohužel často “padá” až na úroveň katedry. Nižší spoluúčast 25 % se vztahuje na případy externistů vracejících se přímo z dlouhodobé stáže ze zahraničí (“předkladatel podává projekt ze zahraničního pracoviště, kde strávil nejméně poslední dva kalendářní roky”). I když je spoluúčast vysoká, záleží na přístupu konkrétní hostitelské instituce a u vstřícného pracoviště se řešení jistě najde. Přidělené finanční prostředky jsou flexibilní, v každém roce je např. možné si nově nastavovat poměr mzdových a ostatních (služby, materiál, cesty, …) nákladů.

Hodnocení provádí k tomu sestavené panely jmenované rektorem UK (po projednání ve Vědecké radě UK). Jejich členové jsou aktivní odborníci ve svých vědních oblastech, kteří mají zároveň značné zkušenosti s posuzováním projektů, včetně dlouhodobých zkušeností s hodnocením projektů v panelech ERC. Protože Primus má mimo jiné pomoci budoucím žadatelům o ERC granty vytvořením vlastních týmů, vycházejí hlediska posuzování z principů ERC.

 1. Kontaktujte vaši hostitelskou instituci a dostatečně dopředu se domluvte na možnostech podání včetně spoluúčasti (např. v kontextu PřF UK se jedná o proděkana/ku pro výzkum a vedoucí/ho katedry).
 2. Připravte projekt (cca 5 stran vědeckého programu, CV a jednoduchá finanční tabulka).
 3. Projekt podává instituce prostřednictvím interní aplikace.

Nadace Experientia (NEX) startovací grant  (8,1 mil. Kč na 3 roky (6 mil. Kč za NEX, 2,1 mil. Kč spoluúčast hostitelské instituce), podání do 5 let po PhD včetně (tj. méně než 6 let), organická, bioorganická a medicinální chemie, není omezeno institucí).

Soukromá nadace manželů Dvořákových byla jedna z prvních, která začala udělovat startovací granty. Nadace má jasně a přehledně zpracované, co máte udělat, když se o grant ucházíte. Finanční prostředky jsou koncipovány podobně jako projekty GAČR, tudíž lze hradit pouze osobní a věcné náklady, investice se nepřipouští, limity položek jsou stejné jako pro GAČR, tj. maximálně 40 tis. Kč pro hmotné a 60 tis. Kč pro nehmotné položky. Lze kombinovat s jinými zdroji financování včetně rozdělení osobních nákladů a to dokonce i pro hlavního řešitele. NEX promptně odpovídá na relevantní dotazy a snaží se vyjít vstříc.

ERC-CZ (MŠMT; do výše navrhovaného ERC projektu; vyhlášení výzvy závisí na aktuálních finančních možnostech).

Jedná se o podporu žádostí ERC, které úspěšně prošly druhým (pohovorovým) kolem evaluace ERC, ale nebyly podpořeny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Umožňuje pustit se do žádosti o ERC s výrazně vyšší pravděpodobností, že žádost bude nakonec financována (ať už od ERC nebo MŠMT). Projekty, které dostaly ve druhém kole ERC hodnocení “A” mohou žádat o plnou částku, projekty které ve druhém kole dostaly hodnocení “B” mohou žádat o dvouletou podporu. Součástí projektu je slib znovupodání upraveného projektu do soutěže ERC, přičemž v případě úspěchu podpora od ERC-CZ končí a začíná podpora od ERC. Dále je nutné slíbit alespoň tři publikace ročně ve druhém a každém dalším roce řešení. Pokud postoupíte do druhého kola ERC, ale ERC nezískáte, není v podstatě nad čím přemýšlet, ERC-CZ je ze zde zmiňovaných programů nejštědřejší. Formuláře jsou sice nepřehledné, ale to je drobnost, na projektovém oddělení instituce na kterou se chystáte přijít vám jistě rádi poradí. Přesné podmínky řešení projektu je třeba si domluvit s institucí.   

Fond Dagmar Procházkové  (VŠCHT, 2 roky, 2,4 mil. Kč, podání do 8 let od PhD, obory relevantní pro VŠCHT)

Iniciační granty pro VŠCHT poprvé udělené v roce 2018. Nabízí dvě “tenure-track” akademické pozice pro vědce přicházející zvenčí. Finanční prostředky jsou flexibilní a mohou být použité i na větší přístroje. Projekty hodnotí komise složená z internistů na VŠCHT podle jasně stanovených kritérií. V přihlášce se kromě vědeckého projektu plánuje i výuka, jak se začleníte do stávající struktury a vize vašeho dalšího výzkumu. Součástí přihlášky je doporučující posudek vedoucího ústavu na VŠCHT (odpovídá katedře na jiných VŠ). 

 1. Kontaktujte vedoucího ústavu některé z fakult VŠCHT, kde byste projekt chtěli řešit.
 2. Naplánujte vaše zapojení do výuky a struktury ústavu.
 3. Připravte přihlášku (ideálně společně s vedoucím ústavu) – projekt, výuka, začlenění do ústavu a vize, CV, finance.
 4. Přihlášku podepisujete vy a vedoucí ústavu a odevzdáváte ji příslušné kontaktní osobě.
 5. Interview, kde představíte projekt výběrové komisi.

MASH Junior  (MUNI, 3 roky (možnost rozšíření na 5 let), 6–10 mil. Kč (2 mil. Kč ročně), do 10 let od PhD, bez omezení oboru)

Nové juniorské schéma pro již zaběhlou soutěž MASH na MUNI. Vyhlášené letos poprvé s uzávěrkou 31. 12. 2020. Oficiální informace zde. Budeme rádi za informace co a jak od vás, kteří se o grant budete ucházet.

Máte také zkušenost s podáváním některého z výše uvedených grantů? Chtěli byste něco doplnit nebo upravit? Víte o další grantové příležitosti na založení skupiny, kterou jsme nezahrnuli? Napište nám na info@czexpats.org!

K textu přispěli: Vladimíra Petráková, Filip Kolář, Iva Mozgová, Jan Hrček a Petr Kovaříček