Konference pod stromeček 2020

Konference je každoročně pořádána především pro české vědce, kteří působí/působili v zahraničí. Cílem je seznámení vědců napříč kariérním spektrem, vzájemné představení výzkumu, výměna zkušeností z pobytů na zahraničních institucích, získání informací o návratu do Čech (např. možnosti financování, vytvoření zázemí

Ohlédnutí za konferencí

Přečtěte si První shrnutí Czexpats vánoční konference 2020

Program