Jak nás mikrobiom motivuje ke cvičení?

Přednáška Lenky Dohnalové ze série #CzexpatsOnline. Co nás motivuje k fyzické aktivitě a proč nás těší? Jaké neurochemické změny v mozku cvičení vyvolává? A jak propojení střevního mikrobiomu a mozku zvyšuje náš výkon? O tom, jak to celé funguje a které molekuly stimulují přenos signálů ze střeva do mozku bude mluvit Lenka Dohnalová, jejíž výzkum byl publikován v časopise Nature.

Aktivní životní styl přináší mnoho fyziologických výhod, na druhé straně pasivní životní styl je významným rizikovým faktorem mnoha onemocnění. Prozatím se nepodařilo objevit mechanismus, kterým posilování zprostředkovává výhody pro organismus. Jedním z důležitých faktorů je motivace. Radostný pocit vytvořený dlouhodobou fyzickou aktivitou je znám jako “runner‘s-high“ fenomén, spojovaný s tvorbou a uvolňováním neurotransmiterů, jako je dopamin a dalších molekul jako jsou například endorfiny. Tento článek popisuje jeden z mechanismů, kterým mohou mikroby ovlivňovat motivaci, skrze regulaci koncentrace dopaminu během cvičení. Mikrobiální produkty, jmenovitě endogenní kannabinoidy, stimulují Trpv1periferní senzorické neurony, a tím regulují koncentrace dopaminu v mozku. Stimulace těchto neuronů zlepšila fyzický výkon, zatímco myši, které postrádaly mikroby produkující endo-kannabinoidy nebo senzorické neurony podaly výrazně horší výkon. Tato studie indikuje, že úroveň motivace je přímo modulována produkty mikrobiálního metabolismu, a může tak do určité míry objasnit velké inter-individuální rozdíly. Otázkou však zůstává, do jaké míry se podobný mechanismus uplatňuje u člověka. A jak případně můžeme využít tuto znalost k terapeutickým účelům.

O Lence Dohnalové

Lenka studovala na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT). Během bakalářského studia se zabývala tvorbou bakteriálních biofilmů. Po bakalářském studiu absolvovala stáž ve Weizmannově institutu v laboratoři Eran Elinava, kde studovala mikroby a jak ovlivňují metabolismus, circadialní rytmus, a imunitní systém. Po ukončení magisterského stadia odcestovala do Spojených států, kde se na Pennsylvánské univerzitě jako vědecký pracovník účastnila projektů, zabývajících se zánětlivými a rakovinými procesy, jak mohou být ovlivňovány mikroby a jejich metabolismem, a také složkami potravy. V minulém roce začala studovat PhD na Univerzitě ve Frankfurtu ve skupině Dr. Erika Helfricha a Pennsylvánské univerzitě ve skupině Prof. Christopha Thaisse.