Dobrá vědecká skupina

Workshop o tom, jak poznat dobře fungující výzkumnou skupinu a vedoucího, který vám pomůže vědecky vyrůst. Nejde jen o to, jaké má laboratoř vybavení, nebo jaké know-how se můžete naučit. Lidé, kterými se obklopíte v pracovním prostředí, vás mohou ovlivnit na dlouhé roky dopředu. Diskutovat a přednášet budou vědkyně a vědci se zkušenostmi z více než jedné výzkumné skupiny.

Workshop je určený pro studentky a studenty se zájmem o akademickou kariéru. Nejužitečnější podle nás bude na pro ty v magisterských a doktorských studijních programech. Účast je zdarma. 

Za podporu děkujeme Nadaci Alexandera von Humboldta.

Otázky na panelisty napište do komentáře při registraci.

Registrace je otevřena do 14. 10. 2022 nebo do vyčerpání kapacity workshopu.

Program

14:00–14:05Úvodní slovo (M. H. Kolář)
14:05–15:10Krátké přednášky hostů (J. Klimeš, K. Rohlenová, V. Smutná, Š. Timr)
15:10–15:20Přestávka
15:20–16:00Panelová diskuze
16:00–17:00Neformální diskuze, občerstvení

Hosté

Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Jiří je vědecký pracovník na Katedře chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Studuje vlastnosti materiálů na atomární úrovni pomocí počítačových simulací založených na kvantové mechanice. Dále se věnuje analýze přesnosti a spolehlivosti těchto metod a jejích počítačových implementací pro popis síly vazeb mezi molekulami nebo molekulami a povrchy pevných látek. Vystudoval chemickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, doktorát získal u Angelose Michaelidise na University College v Londýně a poté několik let působil jako postdoktorand u Georga Kresse na Vídňské univerzitě. Po návratu do Čech získal grant Marie Sklodowska Curie na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a následně na MFF UK granty Primus a ERC.

Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D.

Biotechnologický ústav AV ČR

Kateřina začala svou vědeckou dráhu během doktorského studia u prof. J. Neužila v Praze v Biotechnologickém ústavu Akademie věd ČR, kde se věnovala metabolismu buněk karcinomu prsu. Během svého postdoktorského studia v laboratoři prof. P. Armelieta (VIB -Center for Cancer Biology, KU Leuven) v Belgii se zaměřila na endoteliální buňky, stromální složku, která zajišťuje krevní zásobení nádoru. Charakterizovala nádorový endotel pomocí výkonné technologie omics pro jednotlivé buňky a identifikovala nové molekulární přístupy k cílení na abnormální nádorové cévy. Její práce byla oceněna cenou Wernera Risaua za vynikající studii v oblasti endoteliální biologi. V roce 2020 se Kateřina vrátila do České republiky, aby v Biotechnologickém ústavu BIOCEV založila novou výzkumnou skupinu

Mgr. Veronika Smutná, Ph.D.

Institut de Recherches Internationales Servier, Paříž

Veronika vystudovala Molekulární a buněčnou biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve druhém ročníku magisterského studia absolvovala půlroční pracovní stáž programu Erasmus v laboratoři institutu Gustave Roussy ve Villejuif u Paříže. Úspěšná stáž vyústila v nabídku pokračovat v tématu v rámci doktorátu. V roce 2016 obhájila PhD na téma využití vysokokapacitních genomických metod v identifikaci biomarkerů v rakovině prsu. Od absolvování pracuje v R&D francouzské farmaceutické firmy Servier se sídlem na předměstí Paříže a mezinárodní působností. 
V Servier se Veronika věnuje koncepci klinického testování léčiv proti rakovině – z pohledu strategického plánování klinických studií, vědecko-lékařského dohledu nad údaji pacientů a designu biomarkerových analýz v raných fázích klinického hodnocení. Jako rodačka z Hané se i po 11 letech života ve Francii ráda vrací do Olomouce, k rodině i k alma mater.

Mgr. Štěpán Timr, Ph.D.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR

Štěpán se zabývá počítačovými simulacemi proteinů a dalších biomolekul. Po dokončení doktorátu ve skupině prof. Pavla Jungwirtha na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR odjel jako postdoktorand na necelé čtyři roky do Paříže, kde získal stipendium Marie Skłodowska-Curie. Nyní, po návratu do Čech, zakládá vlastní výzkumnou skupinu na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.