Mapa Czexpats in Science!

Unikátní mapa českých vědců, kteří dlouhodobě působí (či v minulosti působili) v zahraničí. Umožňuje vyhledat experty z různých oborů, působící na různých pracovištích po celém světě.

V zahraničí žijí stovky českých vědců v různých fázích kariéry. Je také řada vědců, kteří se po zahraničních zkušenostech vrátili do ČR. Kolik přesně jich je a na jakých institucích působí v současné době není známo. Právě proto spolek Czexpats in Science vytváří interaktivní mapu, která zaznamenává působení českých vědců v zahraničí. Pokud jste český vědec nebo vědkyně s dlouhodobou zahraniční zkušeností, dejte o sobě vědět prostřednictvím mapy Czexpats in Science. Zapojte se také!

V tomto blogu se dozvíte obecné informace o mapě s náměty na její využití, ale také techničtější popis, jak s mapou pracovat a jak se do mapy registrovat. Mapa Czexpats je unikátní zdroj informací o české vědecké diaspoře a věříme, že bude hojně využívaná jak samotnými vědci, tak veřejností.

Navštivte mapu Czexpats

Mapu Czexpats naleznete přímo na našich stránkách. Vytvořili jsme ji na platformě českého startupu Mapotic, kterému tímto děkujeme za pomoc a podporu při přípravě.

K čemu může mapa Czexpats sloužit:

  • Pro instituce a společnosti v Česku: Vyhledat experty z různých oborů, působící na pracovištích po celém světě.
  • Pro vědce v zahraničí: Zjistit, kdo studuje či pracuje ve stejném městě jako vy.
  • Pro ty, kteří se chystají vycestovat: Zjistit, kdo pracoval nebo pracuje na instituci v zahraničí, na kterou se chcete hlásit či vyjet pracovat.
  • Pro vědce, kteří se chtějí vrátit do ČR: Zjistit, kde jsou lidé, kteří mají již tento krok za sebou – možnost předání zkušeností

Kromě vědců žijících v zahraničí v mapě uvádíme i profily vědců, kteří se již po dlouhodobých zahraničních pobytech přesunuli zpět do České republiky. Toto umožňuje vytvoření sítě pro předávání zkušeností, což může být přínosné například pro vědce, kteří zvažují návrat do českého akademického prostředí.

Jak s mapou pracovat

Mapa Czexpats vypadá takto:

Každý bod na mapě představuje konkrétní místo a období působení jednoho českého vědce. Body jsou rozdělené do sedmi kategorií dle vědních oblasí – Přírodní vědy, Technika, technologie, inženýrství, Lékařské a zdravotnické vědy, Zemědělské a veterinární vědy, Společenské vědy, Humanitní vědy a umění a Jiné. Kliknutím na ikonku kategorie zobrazíte na mapě pouze body spadající do této kategorie. Například kliknutím na červenou ikonku kategorie Přírodní vědy se na mapě zobrazí pouze místa působení vědců registrovaných v iniciativě Czexpats, kteří se věnují přírodním vědám

Dále je možné aplikovat pokročilé filtry. Naše mapa má pět filtrů: 

Obor, Kariérní fáze, Typ kariéry, Stipendia a granty a Působení. Ve filtru Obor je možné vybrat mezi 43 vědními obory. Filtr Kariérní fáze obsahuje názvy akademických pozic.Filtr Typ kariéry umožňuje vybírat mezi Akademickou, Neakademickou a Jinou karirérou. Pole Stipendia a granty umožní vybrat recipienty nejznámějších českých a zahraničních grantů a stipendií. Filtr Působení vybírá mezi působišti z hlediska času – Předešlé a Aktuální.

Jak se přidat

Na mapu se můžete přidat prostřednictvím registrace do naší databáze. Povinnými položkami pro registraci jsou mimo základních údajů (jméno, příjmení, email, heslo) i vědní obor a zadání alespoň jednoho místa působení. Své údaje pak můžete kdykoliv upravit na stránce Profil vědce.

Data z registrace budou pravidelně aktualizována. Prosíme tedy o krátké strpení, než se bod v Mapě zobrazí. 

Prosba na závěr…

Napište nám prosím, pokud naleznete v mapě chybu nebo problém, případně pokuduž na mapě nebudete chtít být uvedeni. Budeme moc rádi, pokud informaci o mapě a o iniciativě Czexpats rozšíříte mezi další vědce s dlouhodobou zkušeností ze zahraničí. Také velmi oceníme Vaše komentáře a náměty na vylepšení mapy. Snad Vám mapa bude co nejvíce nápomocná! Sdílejte s námi Vaše příběhy, ve kterých mapa pomohla.

Přejeme Vám příjemné brouzdání mapou a objevování českých vědců v zahraničí!  

Tým Czexpats in Science

 | 
Ostatní