Editoriál: Humboldt Alumni Award pro Michala H. Koláře a Czexpats in Science

Doktor Michal H. Kolář, vedoucí Laboratoře dynamiky biomolekul na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT, obdržel cenu německé Nadace Alexandera von Humboldta pro rok 2021. Ta ji uděluje svým bývalým stipendistům a nositelům vědeckých grantů na realizaci inovativních komunitních projektů. Ocenění Dr. Kolář získal za projekt podporující aktivity spolku Czexpats in Science, který sdružuje a propojuje české vědce a vědkyně působící v zahraničí. Do Česka poputuje ocenění vůbec poprvé.

“Peníze od Humboldtovy nadace a také její světové renomé nám umožní během tří let uspořádat sérii workshopů pro vědecké pracovníky. Projekt jsme pracovně nazvali Sharing Czexpats a jeho cílem je zlepšení akademické kultury v Česku,” uvádí Kolář.

“Chceme českou akademickou komunitu vystavit zkušenostem ze zahraničí a budovat zdravou vědeckou praxi bez velkého politikaření, přímým kontaktem s lidmi, kteří vědu skutečně dělají,“ dodává. Jako akademickou kulturu vnímá Kolář vše, co se děje ve výzkumné skupině, ale nesouvisí s technickým prováděním vědy, s tvrdými dovednostmi. “Jde například o to, jak komunikuje vedoucí skupiny se studenty, jak se rekrutují noví členové skupiny nebo řeší mezilidské konflikty. Může to být překvapivé, ale na vědeckou práci to má podobně významný vliv, jako třeba možnost využívat moderní přístrojové vybavení nebo mít dostatek peněz na spotřební materiál,“ vysvětluje Kolář.

Spolek Czexpats in Science vznikl v roce 2018 s cílem propojovat české vědce a vědkyně působící v zahraničí a usnadnit jim komunikaci s českým akademickým prostředím. Členové spolku se označují jako czexpati, což je neologismus z anglického Czech expatriate, Čech/Češka žijící mimo svou vlast. Veřejně spolek podpořili např. senátor a absolvent VŠCHT Jiří Drahoš, nebo Monika Vondráková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Neuron. Czexpats in Science jsou zapojeni do řady projektů a aktivit; účastní se sociologického výzkumu czexpatů, pořádají předvánoční Konferenci pod stromeček nebo v Česku popularizují objevy s heslem Světová věda s českými kořeny.

Nadace Alexandera von Humboldta patří mezi přední světové vědecké nadace podporující vědeckou spolupráci a excelentní výzkum. Z veřejných zdrojů ročně podpoří asi 700 vědkyň a vědců na všech kariérních stupních a umožní jim působit v Německu, případně vycestovat z Německa za vědou do zahraničí. Její alumni síť čítá přes 30 tisíc členů. Mezi držitele některého ze stipendií nebo vědeckých grantů patří 56 nositelů Nobelovy ceny včetně např. loňské laureátky Emmanuelle Charpentier, která se podílela na objevu technologie CRISPR/Cas.