Czexpats pro Ukrajinu

Pokud jste vědkyně nebo vědec prchající před válkou na Ukrajině a potřebujete pomoc, kontaktujte nás na ukraine@czexpats.org! Nabízíme dva druhy pomoci:

  1. Akutní pomoc vědkyním a vědcům na útěku se zajištěním základních životních potřeb a s hledáním vhodných pracovních pozic odpovídajících jejich profilu a kvalifikaci
  2. Dlouhodobá podpora ukrajinských výzkumnic a výzkumníků působících na českých vědeckých pracovištích v integraci do českého akademického prostředí a do společnosti

Jestliže nás kontaktujete s žádostí o pomoc při hledání práce, nezapomeňte prosím připojit své CV a odpovězte na 3 jednoduché otázky:

  1. Kde se momentálně nacházíte – na Ukrajině, v Česku, či jinde?
  2. Zajímají vás příležitosti v jiných evropských zemích, či pouze v Česku?
  3. Jste otevřeni příležitostem v soukromém sektoru?

Dále prosím prostudujte zdroje informací na naší stránce Užitečné odkazy. Jako první krok v dlouhodobé podpoře Vás zveme k registraci k našemu Newsletteru či k účasti na jedné z našich networkingových akcí.

V co nejefektivnějším zapojení kolegyň a kolegů z Ukrajiny do českého vědeckého prostředí vidíme dvojí význam: kromě zmírnění zničujících dopadů Putinovy války na životy konkrétních lidí vnímáme tuto vlnu mezinárodní vědecké mobility jako velkou příležitost k oživení českého vědeckého prostředí a jeho posunu směrem k cílům a vizím Czexpats. Pokud se chcete o našich aktivitách dozvědět více nebo se do pomoci ukrajinským vědkyním a vědcům zapojit spolu s námi, ozvěte se nám na ukraine@czexpats.org!

Tento projekt je realizován za podpory Nadace The Bakala Foundation

Aktuality

13. června 2022

Matouš Glanc hovořil o našich aktivitách na podporu ukrajinských vědkyň a vědců ohrožených válkou ve Studiu 6 České televize.

10. června 2022

S radostí všechny zveme na další networkingové akce UA-CZ Sciene Meetup v Brně (úterý 21. června) a v Praze (čtvrtek 23. června)!

19. května 2022

Czexpats in Science a Bakala Foundation společně pomáhají ukrajinským vědcům (tisková zpráva)

11. května 2022

K dnešnímu dni nás kontaktovalo celkem 95 ukrajinských akademiček a akademiků, z nichž již 16 našlo uplatnění v Česku a dalších 12 v jiných státech. Gratulujeme!