Buddy program

Propojujeme ukrajinské výzkumnice a výzkumníky s českými “buddies”, aby měli na koho se obrátit s prosbou o pomoc s orientací v českém prostředí, s praktickými záležitostmi (např. vyhledání lékaře, styk s úřady), nebo zkrátka jen s kým zajít na kávu či na pivo. Pokud máte zájem se do buddy programu zapojit, vyplňte prosím krátký dotazník níže:

Formulář pro české dobrovolníky

Formulář pro ukrajinské vědkyně a vědce

Tento projekt je realizován za podpory Nadace The Bakala Foundation