Science Café, česky ze světa: S Františkem Turečkem o chemii a dědičných metabolických nemocech novorozenců

František Tureček je profesorem na univerzitě ve Washingtonu, kde jeho skupina vyvíjí nejnovější metody pro lepší diagnostiku metabolických poruch, přesně metody hmotnostně spektrometrické akční spektroskopie kombinované s výpočetní technikou molekulární dynamiky.

Přednáška bude zaměřena na nové metody plošného detekování poruch metabolismu u novorozenců, které jsou způsobené ukládáním lipidů, komplexních glykanů a bílkovin do lysozomů. Tyto nové metody kombinují organickou syntézu s tandemovou hmotnostní spektrometrií, což umožňuje rozlišení postižených jedinců v celé populaci novorozenců a díky tomu je možno začít okamžitě s léčbou. Význam detekce vzácných nemocí tohoto typu výrazně vzrostl se zavedením nových terapií jako je pravidelná náhrada dávkováním chybějícího enzymu u rostoucího dítěte. V přednášce budou uvedeny příklady úspěšných pilotních programů testů a bude také zmíněna historie vývoje chemických a přístrojových metod detekce.

Sledujte záznam:

Originálně publikováno na webu Science Café