Partnerské vztahy a czexpatění: „two-body problem“ v akademii

Stěhování za vědou s sebou nese i řadu osobních dilemat. Jedním z nich je otázka partnerského vztahu a duálních kariér. Dokážeme oba najít vhodnou pozici…

Stěhování za vědou s sebou nese i řadu osobních dilemat. Jedním z nich je otázka partnerského vztahu a duálních kariér. Dokážeme oba najít vhodnou pozici v nové zemi? Musí někdo z nás udělat kariérní kompromis nebo opustit svou profesi? Může fungovat vztah na dálku? Tyto a podobné otázky vztahující se k tzv. two-body problem budeme diskutovat na příští akci ze série #CzexpatsOnline.

Diskuse bude v češtině a nebudeme ji nahrávat, napíšeme z ní ale shrnutí k publikování online.

Datum a čas:

čtvrtek 16.6.2022 od 19h CEST

Program:
  • 19-20.30h Moderovaná diskuse
  • od 20.30h Networking na platformě Gather.town

REGISTRACE do 13.6.2022!

Jako panelisté se zúčastní:

Karolína Korvasová vystudovala matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a Utrechtské univerzitě v Nizozemsku. Poté odjela s manželem na rok do Austrálie, kde si našla výzkumnou stáž. Doktorát začala na pražském ČVUT, manžel ale získal pozici v Německu, a tak se za ním odstěhovala a natoupila na PhD do Výzkumného centra Jülich. Od ledna loňského roku se vrátila na Matfyz UK a zabývá komputační neurovědou.

Radek Holeňák je PhD studentem v oboru interakce iontů s pevnými látkami na univerzitě v Uppsale ve Švédsku. V rámci magisterského studia na VUT v Brně dostal příležitost strávit šest měsíců jako součást vědeckého týmu v Uppsale, kde udělal dobrý dojem na vedoucího projektu, což vedlo k následnému pozvání stát se členem výzkumné skupiny. Dobrý dojem udělal i na jednu slečnu, dnes jeho manželku. Po ukončení studia se do Uppsaly vrátil na pozici PhD kandidáta, ale taktéž na pozici manžela a nastávajícího otce.

Jana Škerlová vystudovala biochemii na PřF UK v Praze a PhD dělala v Laboratoři strukturní biologie na ÚOCHB. Během doktorátu se vdala za kolegu z ústavu a po obhajobě se jim narodila dcera. Zahraniční postdoktorandské pozice pro oba hledali v situaci, kdy Jana byla part-time postdoc pečující o dítě a manžel dokončoval doktorát. Podařilo se jim vše skloubit a strávili dva roky na Stockholm University.

Markéta a Jakub Tomkovi vystudovali informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Pak se vydali propojovat informatiku s biologií na University of Oxford, kde získali doktorát a následně zkušenosti s rodičovstvím při postdocu. Nyní působí jako postdoci na University of California Davis, kde Jakub zkoumá arytmogenezi v diabetu a Markéta zkoumá mutagenní procesy v rakovině. Two-body problem řeší při každém přesunu, naštěstí zatím celkem v harmonii, ale je to vždy složitý multikriteriální optimalizační proces.

Těšíme se na vás!

Akce se koná díky podpoře našich sponzorů: