London calling!

Setkání českých vědkyň a vědců působících ve Velké Británii, pořádané ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Londýně a s podporou Českého centra v Londýně.

Srdečně vás zveme na setkání českých vědkyň a vědců, které se uskuteční v pátek 15. září v Londýně. Akce vzniká pod záštitou Czexspats in Science ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Londýně a s podporou Českého centra v Londýně.

Setkání proběhne formou tzv. flash talks, během kterých každý, kdo bude chtít, v krátkosti představí svůj výzkum – zvány jsou všechny přírodovědné, technické, společenskovědní i humanitní obory!

Součástí akce budou i keynote přednášky Barbary Havelkové (Faculty of Law, University of Oxford) a Pavla Kratiny (School of Biological and Behavioural Sciences, Queen Mary University of London). Otakar Fojt (British Embassy Prague) také představí UK Science and Innovation Network.

Doufáme, že vám toto setkání umožní prezentovat svůj výzkum v novém kontextu, dozvědět se, čemu se věnují ostatní krajané a především navázat kontakt i potenciální spolupráci s dalšími českými vědci a vědkyněmi v Británii. Věříme, že formát flash talks umožní nahlédnout do rozmanitých vědeckých odvětví a projektů a zároveň, že keynote řečníci poskytnou cenné názory a zkušenosti těm, kteří se ve vědeckém prostředí v Británii teprve zabydlují.

Za Londýnské organizátory se těší Alžběta Kovandová-Bartoníčková, Zikmund Bartoníček a Michal Sýkora.

Registrace nutná do 10. září 2023.

Datum a čas: 15. září od 12:00

Místo: Velvyslanectví ČR v Londýně
26-30 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY

Program

12:00–12:45Open door
12:45–13:00Úvod
Matouš Glanc (Czexpats)
Marie Chatardová (Velvyslanectví ČR v Londýně)
13:00–13:45Keynote přednáška
Barbara Havelková
13:45–15:15Flash talks
15:15–16:00Coffee break & Networking
16:00–16:20Přednáška: UK Science and Innovation Network
Otakar Fojt
16:20–17:05Keynote přednáška
Pavel Kratina
17:05–17:15Přednáška: Czech and Slovak School Okénko
Jana Nahodilová
16:15–18:00Flash talks
18:00–18:05Závěrečné slovo
18:05–19:00Networking
19:00Konec oficiální části, přesun na neformální posezení

Flash Talks

Jednotlivé flash talks proběhnou v podobě krátkých povídání (3 min) o vás či vašem výzkumu, kdy můžete použít jeden slide.Prosíme nebojte se přihlásit, všechny prezentace budou neformální a jde primárně o to se efektivněji seznámit a dozvědět, co ostatní dělají. Ačkoli setkání je pro všechny kariérní fáze, prostor pro flash talks chceme vyhradit prezentujícím, kteří se již věnují výzkumu – tedy od magisterského studia (včetně) výše. Flash talks mohou být v češtině i v angličtině.

Hosté

Barbara Havelková

Faculty of Law, Oxford University

Barbara Havelková je Associate Professor na Faculty of Law a Law Fellow na St Hilda’s College na Oxfordské univerzitě. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze (Mgr.; summa cum laude), titul LL.M. získala na Sárské univerzitě, doktorát obdržela na Oxfordské univerzitě.
Mezi Barbařiny výzkumné a pedagogické zájmy patří genderová právní studia a feministická právní věda, právo rovnosti a antidiskriminační právo, ústavní právo, právo EU a právo v postsocialistických transformacích.
Je autorkou knihy of Gender Equality in Law: Uncovering the Legacies of Czech State Socialism (Hart/Bloomsbury, 2017) a spolueditorkou a spoluautorkou knihy Anti-Discrimination Law in Civil Law Jurisdictions (Oxford University Press, 2019). V českém jazyce je spolueditorkou a spoluautorkou knihy Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (WoltersKluwer, 2020).

Pavel Kratina

School of Biological and Behavioural Sciences, Queen Mary University of London

Pavel Kratina je Senior Lecturer in Ecology na Queen Mary University of London. Vystudoval obor ochrana životního prostředí na Universitě Palackého v Olomouci (Mgr.) a PhD v ekologii obdržel na University of Victoria, v Kanadě. Jeho výzkum se zaměřuje na ekologii vodních společenstev, potravní sítě a jejich stabilitu, globální oteplovaní a ztrátu biodiverzity. Jeho výzkumná skupina používá manipulativní pokusy, matematické modely spolu s globálními data sety, a terénní výzkum v tropických pralesích. Výsledky jeho práce byly publikovány například v Nature Climate Change, Nature Geoscience, Nature Communications, Nature Ecology and Evolution, TREE nebo v The ISME Journal.

Otakar Fojt

UK Science and Innovation Network
British Embassy Prague, Foreign, Commonwealth and Development Office

Otakar se věnuje rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. Od roku 2003 působí jako vědecký atašé Britské ambasády v Praze. Otakar vystudoval biomedicínské inženýrství na VUT v Brně, získal britské Chevening stipendium na Merton College Oxford university a po něm pracoval čtyři roky v postdoc pozici na Katedře matematiky Univerzity v Yorku na průmyslovém výzkumu pro telekomunikační firmu Nortel Networks. Byl také na postdoc pozici ve Fields Institutu v Torontu a přednášel na University of Waterloo.