Etika a integrita výzkumu

Každá lidská činnost poskytuje prostor pro nemorální nebo dokonce podvodné jednání a základní výzkum není výjimkou. Seminář pořádaný ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně poskytne posluchačům přehled pochybných jednání, kterých se vědec může dopustit, a nabídne moderní pohled na to, jak situaci v několika takových oblastech zlepšit.

Seminář je určen pro vědce z jakéhokoli výzkumného oboru a jakéhokoli akademického věku, jakož i pro zástupce výzkumné administrativy. Jazykem semináře je angličtina.

Workshop je pořádán společně s Masarykovou univerzitou za podpory Nadace Alexandra von Humboldta.

Registrace je otevřena do 9. dubna nebo do vyčerpání kapacity.

Program

14:00–14:10Úvodní slovo
14:10–15:30Pozvané přednášky
15:30–15:50Přestávka
15:50–16:30Panelová diskuse
16:30–17:30Občerstvení, networking, neformální diskuse

Hosté

Mgr. Michaela Dohnálková

Univerzita v Ženevě, Švýcarsko

Molekuly mRNA se skládají ze čtyř nukleotidů AUCG, které mohou být dále modifikovány, aby přilákaly buněčné mechanismy rozhodující o osudu mRNA. Michaela se ve svém výzkumu zaměřuje na modifikace na samém počátku mRNA – strukturu čepičky mRNA a její zapojení do vrozené imunity, vývoje a molekulárních funkcí. Bakalářský a magisterský titul získala na Masarykově univerzitě v Brně. Během bakalářského studia pracovala v CEITEC MUNI. Poté se přestěhovala do Švýcarska, kde dokončuje doktorské studium molekulární biologie na Ženevské univerzitě. Michaela ráda hraje deskové hry, věnuje se boulderingu, turistice a pozorování zvířat. V poslední době našla zálibu v linorytu.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jan Trka je dětský hematolog, od 90. let se zabývá genetickou a genomickou diagnostikou dětských leukemií a výzkumem vzniku a vývoje leukemického klonu. Spoluzaložil vědeckou skupinu CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) a vyškolil několik špičkových vědců.
V poslední době se více věnuje vedení této výzkumné skupiny a bohužel především administrativním povinnostem na 2. lékařské fakultě UK a v motolské nemocnici.

Mgr. Pavel Tomančák, Ph.D.

Ústav Maxe Plancka pro molekulární buněčnou biologii a genetiku, Drážďany, Německo

Středoevropský technologický institut, Brno

Pavel Tomančák je evoluční vývojový biolog, který od roku 2005 vede samostatnou výzkumnou skupinu v Ústavu Maxe Plancka pro molekulární buněčnou biologii a genetiku v Drážďanech. Jeho laboratoř se zabývá studiem evoluce morfogeneze během embryonálního vývoje mnohobuněčných organismů. Jeho výzkum je unikátní díky kombinaci pokročilých metod molekulární analýzy s nejmodernějším zobrazováním a výpočetní analýzou mikroskopických dat.

Svou vědeckou kariéru zahájil na Masarykově univerzitě studiem molekulární biologie a genetiky. Doktorské studium absolvoval v Evropské laboratoři molekulární biologie (EMBL) v německém Heidelbergu. Poté pracoval pět let na Kalifornské univerzitě v Berkeley ve skupině amerického genetika Geralda M. Rubina. Získal dva granty Evropské rady pro výzkum a od roku 2016 je členem EMBO.

Od 1. února 2021 se stal ředitelem brněnského konsorcia CEITEC, kde využívá své mezinárodní zkušenosti k posílení ambice CEITECu stát se významným hráčem na poli vědy, minimálně v Evropě.