Czexpatění i přes zdravotní překážky

Výjezd do zahraničí jako součást vědecké kariéry s sebou přináší řadu výzev. Kde budu bydlet? Jak se sžiji s místní kulturou? Kam umístím do školky nebo školy své dítě? Utáhnu to finančně? A mnoho dalších… Vědkyně a vědci, kteří mají zdravotní komplikace, řeší všechny tyto otázky, ale k tomu přibývají další. Budou tam dostupné léky? Jaká je místní zdravotní péče a bude o mě postaráno, když se mé zdravotní obtíže nečekaně zhorší? Jak rychle se zvládnu zorientovat v novém prostředí?

Do panelové diskuze přijali pozvání ti, kteří již výjezd do zahraničí se zdravotní komplikací zvládli, a také zástupkyně Centra Carolina, které v této situaci vědkyně a vědce podporuje.

Panelisté

Mikuláš Klenor

Mikuláš Klenor je studentem magisterského oboru Fyzikální chemie na Univerzitě Karlově. V laboratoři prof. Hobzy na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se pod vedením dr. Martina Lepšíka věnuje teoretickému návrhu léčiv. Ve své diplomové práci navrhuje inhibitory cílené na léčbu onemocnění Covid-19. Ve volném čase se věnuje hudbě, především skrze členství v Pražském komorním kytarovém orchestru, kde s další dvacítkou spoluhráčů hrají skladby od klasiky až po pop na klasické kytary. 

Mikulášovi byla v šesti letech diagnostikovaná těžká slabozrakost, přesto prošel systémem klasického vzdělávání. Během svého magisterského studia si výjezdem přes Erasmus do Vídně sám dokázal, že zkusit něco takového, mimo komfortní zónu, stojí za to a chce inspirovat další vědkyně a vědce s handicapem, aby se výjezdu do zahraničí nebáli.

Molekulární bioložka ve Francii

Druhá panelistka během doktorského studia a postdoku strávila několik let ve Francii. Po návratu do ČR se věnovala mateřským povinnostem a nyní hledá další profesní dráhu. V této diskuzi se podělí o své zkušenosti s přesuny do zahraničí (a návratem do ČR) během dlouhodobé nemoci a těhotenstv

Centrum Carolina

Centrum Carolina podporuje studenty se specifickými potřebami (zdravotním znevýhodněním, specifickými poruchami učení, psychickými problémy aj.), studující s ekonomickým znevýhodněním nebo studující rodiče. Obrátit se však na náš tým může každý, koho v průběhu studia postihnou nějaké komplikace. Prezentovat jeho aktivity budou Šárka Vohlídalová a Simona Kostelánská.