Náš tým

Markéta Kubánková

Spoluzakladatelka

Po studiu biomedicínského inženýrství na ČVUT absolvovala PhD na Imperial College London, kde…

také pokračovala v ročním postdoktorálním výzkumu jako EPSRC Doctoral Prize Fellow. V roce 2018 se přesunula do Německa na Max Planck Institute for the Science of Light, kde se zabývá výzkumem mechanických vlastností buněk a vývojem nových metod pro diagnostiku z kapky krve či z biopsií

Vlaďka Petráková

Spoluzakladatelka

Vedoucí skupiny na Heyrovského ústavu AV ČR. Dříve Humboldt Fellow na Free University Berlín…

v oboru fyzika pevných látek a biochemie. Zabývá se interakcí fluoroforů a plasmonických nanočástic pro aplikace v superrozlišovací mikroskopii. PhD má z Fyzikálního ústavu AV ČR a ČVUT v Praze v oboru biomedicínské inženýrství, kde se zabývala fluorescenčními diamantovými nanočásticemi. Její mimopracovní zájmy se točí okolo jejích čtyř dětí.

Anna Stejskalová

Spoluzakladatelka

Postdoktorandka na Wyss Institutu na Harvard Medical School, kde studuje vztah mezi složením bakteriální mikroflóry a…

rizikem předčasného porodu pomocí techniky orgánů na čipu. Předtím působila jako WiRe fellow na WWU Munsteru kde studovala endometriózu a má PhD v bioinženýrství z Imperial College London. Je jednou ze spoluzakladatelek spolku.

Jaroslav Icha

PR, sociální média

Vystudoval magisterský obor buněčná a vývojová biologie na PřF UK v Praze. PhD získal na Max Planck Institutu…

pro molekulární buněčnou biologii v Drážďanech, kde se zabýval vývojem sítnice. Dva roky strávil jako postdoc na Turku Centre for Biotechnology ve Finsku, kde zkoumal receptory buněk pro mezibuněčnou hmotu, integriny. Následně pracoval ve firmě East Port v Praze jako aplikační specialista a v roce 2021 se přesunul do Německého Erlangenu za prací ve startupu Interherence.

Olga Löblová

Koordinátorka přes sociální a humanitní vědy, Výzkum

Obdržela PhD na Central European University (CEU) v Budapešti v oboru politologie se specializací na veřejnou politiku…

Zameřuje se na oblast zdravotnické politiky, především na otázky financování zdravotnických technologií. Nyní pracuje jako postdoc na fakultě sociologie na University of Cambridge. Před CEU studovala evropské záležitosti na College of Europe ve Varšavě a magistra politologie na Sciences Po Paris v Paříži a Dijonu.

Hana Hušková

Fundraising, Mapa vědců

Vystudovala magisterský obor Imunologie na PřF UK v Praze, poté absolvovala doktorské studium současně na International Agency for Research on Cancer v Lyonu (Francie) a doktorské škole 1. LF UK…. 

Poté působila jako postdoc v Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (Marseille, Francie) kde studovala opravy DNA. Nedávno se vrátila do ČR, užívá si mateřskou pauzu a hledá další příležitosti.

Michal Kolář

Analýza a technické otázky

Vystudoval chemii a molekulové modelování na PřF UK a ÚOCHB AV ČR. Za podpory Nadace Alexandera von Humboldta působil ve Výzkumném centru…

Jülich v Německu, odkud se přesunul do Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii v Göttingenu. Od roku 2018 je odborným asistentem na VŠCHT v Praze, kde se zabývá studiem velkých biomolekul a jejich komplexů. Pomocí superpočítačů odpovídá na otázky ležící na pomezí strukturní biologie a medicinální chemie. Doma dělá společnost manželce a třem dcerám, rád cestuje vlakem a nejí rajčata.

Eliška Koňaříková

Konference pod stromeček, Expert na gather.town, Merchandising

Vystudovala magisterský obor Buněčná fyziologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a inženýrský obor Management a ekonomie na…

České zemědělské univerzitě. PhD absolvovala v Institutu pro lidskou genetiku v Helmholtz centru v Mnichově. Ve svém výzkumu se věnuje produkci energie v buňkách a jejími poruchami. Aktuálně se snaží přiblížit komunikaci vědy studentům i jejich starším kolegům. Zároveň se angažuje v hodnocení vědy, o které přednáší, dále v popularizaci vlastních aktivit na sociálních sítích i živě. Ve volném čase se mimo jiné baví únikovými hrami, kam by se nejradši nechala před svými dvěma dětmi zamknout napořád. Rajčata má ráda, zato nejí papriku.

Julie Kovářová

Přednášky vědců, konference

Parazitoložka působící na Biologickém centru AV ČR. Dělá biochemii a molekulární biologii na trypanozomách a leishmániích, původcích tropických onemocnění.

PhD vystudovala na University of Glasgow v rámci programu MSCA ITN ‚ParaMet‘, kde se přiučila oboru metabolomics. Ve Skotsku zůstala na další čtyři roky jako postdok na University of Dundee. Od ledna 2020 nastoupila na Parazitologický ústav Biologického centra AV se stipendiem ‚Česká Marie Curie‘. Od práce si nejlépe odpočine, když se fyzicky zničí při orientačním běhu nebo jiném sportu.

Ondřej Černotík

Blog

Vědecký pracovník na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Zabývá se problematikou kvantové optiky…

v komplexních a hybridních systémech, věnuje se převážně problematice optomechanických systémů a kvantové elektrodynamiky v supravodivých obvodech. V letech 2017–2019 působil jako postdoc na Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts v německém Erlangenu. Předtím (2013–2017) byl doktorandem na Leibnizově univerzitě v Hanoveru. Bc. i Mgr. titul získal na UP v Olomouci (2008–2013).

Pavla Hubálková

Newsletter a mediální výstupy

Působí jako vědecká redaktorka v magazínu Univerzity Karlovy Forum. O vědě a vědcích/vědkyních píše i pro Hospodářské noviny, týdeník HROT, …

Universitas, Vědavýzkum.cz a další média. Vystudovala Klinickou biochemii na VŠCHT/ÚOCHB a Ph.D. v Neurovědách  na 3. LF UK/FGÚ. Byla na stáži v EMBL Heidelberg a rok strávila jako Fulbright Visiting Student Researcher na Northwestern University v Chicagu, kde se kromě vlastního výzkumu NMDA receptorů věnovala i komunikaci vědy.

Ivana Kulhánová

Koordinátorka vzdělávacích workshopů

Pracuje na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy. Mezi její vědecko-výzkumné zaměření patří demografie, …

sociální epidemiologie, veřejné zdravotnictví, epidemiologie zhoubných novotvarů, sociální nerovnosti ve zdraví.

Jan Valečka

Spolupráce: technická podpora

Vystudoval imunologii na Přírodovědecké fakultě UK, během čehož zkoumal časnou aktivaci T-lymfocytů na Ústavu molekulární genetiky AVČR.

Následně krátce pracoval na Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a nyní dokončuje PhD v Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy. Zde v rámci programu Labex Inform studuje regulaci autofagie v imunitních buňkách. Rád hraje curling a šifrovací hry.

Blanka Collis

Spolupráce: blog

Pracuje v projektové kanceláři na ÚOCHB AV ČR v Praze, kde se věnuje podpoře vědců při přípravě návrhů grantových projektů.

Předtím se na tomtéž ústavu jako postdoktorandka věnovala porozumění membránových proteinových komplexů pomocí mikroskopie živých buňek, strukturních metod a biochemické charakterizace. Vystudovala přírodní vědy v Anglii na Cambridgské univerzitě, PhD absolovovala v anglickém Sheffieldu a následně strávila čtyřletý postdok v Oxfordu, odborně v oblasti oprav molekuly DNA. V Oxfordu se jí a britskému manželovi narodily dvě dcery a do ČR se rodina přesunula na zkušenou „když jsou děti ještě dost malé“ a po pěti letech tu nadále zůstává.

Eva Doležalová

Spolupráce: mediální výstupy

V roce 2013 obhájila PhD na VŠCHT ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu. V roce 2016 spolu s rodinou odjela na postdoktorskou stáž na…

Frank Reidy Research Center for Bioelectrics na Old Dominion Univerzity (Virginie, USA). Zabývala se novou metodou elektroporace buněk pomocí plazmové trysky, své hypotézy zkoušela na buňkách i zvířatech. Nyní je zpátky v ČR.

Jan MAŠEK

Spolupráce: Advokační práce

Vývojový biolog a vedoucí skupiny na Univerzitě Karlově se zaměřením na inter- a intracelulární signalizaci.

Po studiích na MUNI Brno a CUNI Praha působil jako postdoktorandský výzkum v Karolinska Institute ve Švédsku, kde se zaměřil na Notch signalizaci v různých kontextech vývoje a onemocnění savců. Kromě vědecké práce si užvá čas s rodinou a čundry.

ADAM PRUŠKA

Koordinátor – lokální setkávání a švýcarsko

Vystudoval analytickou chemii na Masarykově univerzitě v Brně a Justus-Liebig Universität v německém Gießenu.

Zabývá se hmotnostní spektrometrii a jejímu využití ke studiu termodynamiky nukleových kyselin a velkým proteinovým komplexům. Doktorskému studiu se věnuje na Švýcarském federálním technologickém institutu v Curychu (ETH Zurich). Adam je hlavním organizátorem konferencí, které propojují české a slovenské expaty ve Švýcarsku.

Alžběta Türková

Koordinátorka – švédsko

Postdoktorandka na univerzitě v Uppsale ve Švédsku, kde programuje počítačové simulace membránové fúze mezi viry a hostitelskými buňkami.

V letech 2017-2020 během PhD studia působila ve Vídni. Podílela se také na vývoji databáze Complex Portal jako stážistka v EMBL-EBI v Hinxtonu ve Velké Británii.

Markéta DoležAlová

Spolupráce: výzkum

Vystudovala PhD v sociální antropologii na University of Manchester ve Velké Británii se zaměřením na migraci, antropologii státu a procesy vedoucí k nerovnosti ve společnosti. Magistra vystudovala také v Manchesteru a předtím studovala na Goldsmiths College v Londýně.

Nyní pracuje na fakultě businessu na University of Leeds jako postdokorand a zabývá se dopadem změn v migrační politice Velké Británie na mobilitu pracovních sil a na firmy a pracovní síly v klíčových ekonomických sektorech. Ve spolupráci s PřF UK v Praze a Akademií věd ČR je  také zapojena do dvou projektů zabývajících se českými krajany žijícími v zahraničí a jejich vztahu k českému státu.

Matouš Glanc

Koordinátor pomoci Ukrajině

Na PřF UK v Praze vystudoval obor Anatomie a fyziologie rostlin a v roce 2019 zde obhájil dizertaci zaměřenou na polaritu rostlinných buněk, kterou vypracoval v laboratoři Jiřího Frimla na IST Austria.

Následně se přesunul do belgického Gentu, kde působí jako postdoc  na VIB-UGent Center for Plant Systems Biology ve skupině studující rostlinná vodivá pletiva. Na svůj projekt na pomezí buněčné a vývojové biologie získal prestižní evropské granty EMBO a MSCA.

Anna Altová

Koordinátorka SHaring Czexpats

Anna studuje doktorát na Katedře demografie a geodemografie na PřF UK v Praze.

Zabývá se epidemiologií nádorových onemocnění a jejich prevencí. Absolvovala roční European Doctoral School of Demography v Max Planck Institutu v Rostocku a na Autonomní univerzitě v Barceloně.