Nadační fond IOCB Tech se stává generálním partnerem Czexpats in Science

Zahraniční zkušenost je zásadní součástí vědecké kariéry, vědci v zahraničí ale často ztrácejí kontakt s kolegy v ČR a čelí bariérám při pokusech o spolupráci či návrat. Czexpats in Science je jediná organizace, která systematicky pracuje s českou vědeckou diasporou. Propojujeme české vědce v zahraničí („czexpats“) mezi sebou i s vědci a institucemi v ČR tak, abychom usnadnili přenos nápadů, zkušeností a dobré praxe. Czexpats in Science vznikli „zdola“ a rychle se stali důležitým partnerem vědců a institucí.

Generální partner Czexpats in Science

Nadační fond IOCB Tech byl zřízen firmou IOCB Tech, dceřinou společností Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, za účelem podpory rozvoje české vědy, její popularizace a přenosu jejích výsledků do praxe. Vážíme si toho, že ve shodě s námi oceňuje důležitost zahraniční zkušenosti a potenciál českých vědců v zahraničí pro rozvoj českého vědeckého prostředí. Prostředky z patentů a licencí vytvořených v rámci vynikajícího výzkumu v ÚOCHB tak budou cíleně pomáhat i českým vědcům se zahraniční zkušeností.

NF IOCB Tech podpoří Czexpats in Science v příštích třech letech celkovou částkou 1,5 milionu korun. Dar bude použit na rozvoj organizace a zlepšení a rozšíření služeb pro komunitu czexpatů.

 | 
Editorial