Editoriál: Reakce na článek v Respektu o kvalitě českých VŠ

Před časem se časopis Respekt věnoval kvalitě českých VŠ. Jako reakci jsme poslali do redakce dopis, který se do tištěného časopisu nevešel, tak sdílíme alespoň zde….

Před časem se časopis Respekt věnoval kvalitě českých VŠ. Jako reakci jsme poslali do redakce dopis, který se do tištěného časopisu nevešel, tak sdílíme alespoň zde. Odemčený článek “Můžeme mít český Oxford?

Vážená redakce,

se zájmem jsme si přečetli článek „Můžeme mít český Oxford?“ v Respektu 26/2020. Jsme rádi, že Respekt otevírá široké veřejnosti debatu o úrovni českého vysokého školství a vědy. Organizace Czexpats in Science sdružuje české vědkyně a vědce s dlouhodobou zahraniční zkušeností. Momentálně máme v platformě zaregistrováno 340 vědců a vědkyň z 39 zemí, včetně např. Islandu či Nového Zélandu. Proto bychom rádi upozornili na několik širších souvislostí, kterým v článku vzhledem k jeho úvodnímu charakteru nemohl být dán dostatečný prostor.

Zahraničí není jednolité. Článek si za vzor bere Oxfordskou univerzitu, která ale představuje jen jeden model, navíc svým (z)řízením a financováním významně odlišný od univerzit v ČR, ale i řady univerzit kontinentální Evropy. Je otázkou, zda neexistují jiné, vhodnější vzory pro české univerzity. Článek správně upozorňuje na podfinancování vědy a výzkumu v ČR. Dopouští se však jak směšování situace ve společenskovědních a přírodovědných/technických oborech, tak směšování problematiky financování výzkumu a výuky. Konkrétní řešení mohou vzejít jen z detailnějšího porozumění této situaci. Za spolek Czexpats in Science vidíme několik hlavních problémů českých univerzit. Jsou to ve stručnosti: nízké ambice, uzavřenost podporovaná tzv. akademickým inbreedingem, nevhodně nastavené ohodnocení výzkumu a výuky a konečně minimální práce s absolventy. Řada absolventů jsou vynikajícími vědci ve svých oborech v zahraničí, případně prorazili jako podnikatelé nebo politici. Na rozdíl od zahraničí nemá ale většina českých univerzit podle našich informací o svých absolventech přehled a systematicky s nimi nepracuje.

S Czexpats in Science se snažíme podpořit snahy českých vysokých škol o větší otevřenost zahraničí. Pořádáme například přednášky o možnostech výjezdu na doktorát či postdoc pobyt do zahraničí a organizujeme výměnu mezi českými akademiky v ČR a v zahraničí na pravidelné předvánoční konferenci. Rádi budeme redakci Respektu k dispozici, pokud bychom mohli dodat další informace na téma české vědy a vysokého školství. Zároveň rádi redakci poskytneme kontakty na naše členy, kteří jsou v ČR mnohdy prakticky neznámí, ačkoliv v zahraničí dělají špičkovou vědu.

 | 
Ostatní