Čeští vědečtí expati se setkali ve Švédsku

Nejlepší věci vznikají z osobních setkání. Dne 28. dubna se na české ambasádě ve Stockholmu sešlo více než třicet českých vědeckých expatů v různých fázích kariéry a z různých oborů. Kdo tito lidé jsou a na čem pracují? 

Čeští vědečtí expati ve Švédku tvoří velmi pestrou skupinu; jsou to bakalářští a magisterští studenti, studenti na stáži či vědci na krátkém pracovním pobytu, PhD kandidáti, ale také postdoci, výzkumní pracovníci, techničtí a vědečtí konzultanti, docenti, profesoři, vedoucí výzkumných skupin, či zakladatelé firem. Čeští vědci a vědkyně napříč různými obory, od kulturního managementu, farmakologie, entomologie, přes biochemii, po fyziku a robotiku. Lidé, kteří žijí ve Švédsku teprve pár týdnů, ale také 37 let. 

Po úvodním slovu paní ambasádorky Anity Grnelové následoval společný brunch, v rámci kterého se všichni zúčastnění měli příležitost seznámit.

Dalším bodem programu byla panelová diskuze, do které přijal pozvání pan profesor Jan Řídký z Akademie věd ČR. Pan profesor nám poskytl cenný vhled do organizace a změn v české vědě, o chystané reformě českého PhD studia a také o návratových grantech pro ty, kteří se chtějí po zahraniční zkušenosti vrátit do ČR. 

V rámci panelu jsme také diskutovali podmínky Českých vědců působící ve Švédsku. Radek Holeňák nám popovídal o své zkušenosti z pohledu PhD studia, Barbora Špačková o postdoc pobytu a založení vlastní výzkumné skupiny zpět v ČR, Petra Szeszula o založení vlastního start-upu, a Jana Tůmová o vedení vlastní výzkumné skupiny na KTH. 

Po panelové diskuzi jsme se přesunuli na Gamla Stan, kde nás čekala komentovaná prohlídka v Nobelově muzeu. Akci jsme zakončili jak jinak než po Česku – posezením v hospodě u piva. 

Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na další setkání.

Sepsala Alžběta Türková, hlavní organizátorka lokálního setkání ve Švédsku.