Biotechnologická seznamka v Basileji s CometX

Možná znáte Czexpats in Science, iniciativu, která se snaží otevírat českou vědu světu, podporuje české vědce v zahraničí a posiluje kontakty mezi nimi a českou společností. Jejím partnerem je CometX, který především pro slovenské a české studenty a absolventy univerzit ve Švýcarsku vytváří krásné akce, na nichž se mohou vzájemně setkávat a sdílet své zkušenosti. Samotného mě však osamělé navazování kontaktů v houfech neznámých lidí vždy trochu vyvádělo z míry. Účast na akci CometX – basilejském Mix&Match Working in Biotechnology – mi proto připadala jako vzdálený sen.

Tak to zůstalo až do konce března, kdy mě kontaktovala Nadace The Kellner Family Foundation s dotazem, zda bych se chtěl této jimi podporované akce zúčastnit jako absolvent jejich projektu Univerzity. Příležitost setkat se s novými zajímavými lidmi z mého oboru byla příliš dobrá na to, abych si ji nechal ujít. Téměř přesně o měsíc později, po celých třech hodinách spánku a posilněn skvělou foaccaciou za patřičně švýcarskou cenu, jsem dorazil do nádherného kampusu Novartis v Basileji.

Akce byla zahájena velmi poutavou přednáškou prof. Radka Špíška, generálního ředitele české biotechnologické společnosti SOTIO, která byla společně s nadací partnerem akce. Radek Špíšek je také členem správní rady Nadace The Kellner Family Foundation. Po krátkém úvodu nás seznámil se svou profesní cestou od práce v nemocnici a akademického výzkumu k vývoji nových léků, zahrnující Česko, Francii a New York. Provedl nás také historií společnosti SOTIO, která začínala v Praze s protirakovinnými terapiemi založenými na principu dendritických buněk. Společnost se pak dál rozšířila a dnes působí v Praze, v americkém Cambridge a švýcarské Basileji. Nyní vyvíjejí řadu slibných terapií podporujících odpověď imunitního systému na rakovinu, např. superagonistu IL-15 (nanrilkefusp alfa), konjugáty protilátek a léčiv ADC (SOT102) a chimérických T buněčných receptorů CAR.

Poté pokračovala RNDr. Sandra Lettlová, která svou kariéru započala doktorátem v oblasti mechanismů rakovinné rezistence v pražském BIOCEVu, na který navázala postdoktorandskými pobyty na univerzitách v Utahu a v Curychu, oběma v oblasti výzkumu kardiovaskulárních chorob. Podrobně popsala, jak se nakonec rozhodla po delším čase stráveném v akademii přejít do průmyslu ve švýcarské CRO Hemex. Zároveň také poradila, jak by mohli postupovat ostatní, kteří mají před sebou podobnou volbou. 

Na to skvěle navázal RNDr. Václav Šulista, který zdůraznil důležitost sítě kontaktů jako nedílné součásti kariérního a osobního rozvoje. Jeho přednáška mi přišla nesmírně inspirativní a poutavá. Rozhovor s ním během přestávky a na pozdější konzultaci, kterou mi laskavě nabídl, mi změnil pohled na společenské aktivity způsobem, který neměl obdoby od mých univerzitních kariérních seminářů.

Po krátké přestávce následovala poutavá prezentace PharmDr. Tomáše Valeny o vývoji transparentnějších zdravotnických systémů na bázi umělé inteligence, vyškolených na základě předvybraných veřejných i soukromých dat. Následovalo vyprávění MUDr. Michala Konštackého o úskalích zaměstnání lékaře v Česku ve srovnání s prací ve farmaceutických firmách po celé Evropě. Jako závěrečná řečnice vystoupila Lenka Bešše, PhD, která obsáhle popsala svůj přechod z onkologického výzkumu v Brně do malé laboratoře v St. Gallenu. Zde se svým týmem pracuje na léčbě mnohočetného myelomu prostřednictvím navození unfolded protein response (UPR) nelfinavirem, zároveň však zvládá skloubit svou vědeckou kariéru s výchovou dvou dětí.

Po přednáškách následoval rozšířený networking, kde jsme si mohli popovídat s dalšími českými a slovenskými vědci, studenty i se samotnými přednášejícími. Pro mě bylo obzvlášť zajímavé dozvědět se více o kariéře prof. Špíška skrz jeho poutavé vyprávění o různých obtížích, kterým během let v SOTIO čelil. 

K večeru se účastníci konference postupně přesunuli do nedaleké pivnice. Tam jsem měl možnost potkat se mimo jiné i s členy rady CometX – prezidentem Adamem Pruškou a koordinátorem Adamem Majcherem. Ti pak zůstali až do zavíračky, aby si popovídali s každým, kdo tam ještě byl. Tím skončil krásný den na opravdu dobře zorganizované networkingové akci.

Na univerzitě či ve větších institucích se často zapomíná na to, o kolik je jednodušší navazovat kontakty a setkávat se s podobně smýšlejícími lidmi díky existenci komunity plné zavedených klubů a spolků. Právě takové prostředí jsem bolestně opustil po dostudování na University of Glasgow. Po nástupu do českého biotechnologického startupu jsem musel začít znovu v zemi, která mi byla profesně v podstatě cizí, ačkoli jsem se tu narodil. Kontakty se však hledaly opravdu pomalu. V tomto ohledu mi byla velkou pomocí Nadace The Kellner Family Foundation, jejíž podpora neskončila jen mým studiem. Jsem jim vděčný za to, že mě seznámili se skvělou komunitou Czexpats in Science a za to, že mi dali možnost navštívit právě tuto akci CometX.


Článek byl napsán pro blog The Kelner Family Foundation. Foto CometX.

Tomáš Marťák

Tomáš Marťák vystudoval bakaláře v biochemii a magistra v biomedicíně na University of Glasgow. Po dokončení studií v 2021 se přestěhoval do Prahy, kde nyní pracuje jako výzkumník ve startupu Terasom. Ve firmě se zabývá molekulární biologií v oblasti exosomů, biomarkerů rakoviny, izolací proteinů a bioinformatickou analýzou výsledků. Ve svém volném čase se věnuje boulderingu, vaření jídla a piva a degustaci piv z celého světa.