Vzdělávací workshopy

Sdílíme zkušenosti českých vědkyň a vědců ze zahraničí. Myslíme si, že dobrá akademická kultura není jen zbožné přání, ale základ vědecké práce. Diskutujeme o tom v sérii workshopů, zveme vědkyně a vědce s neotřelým příběhem, pojmenováváme situace, které se dají v českém akademickém prostředí zlepšit. Chceme je zlepšit.

Etika a integrita výzkumu

Každá lidská činnost poskytuje prostor pro nemorální nebo dokonce podvodné jednání a základní výzkum není výjimkou. Seminář pořádaný ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně poskytne posluchačům přehled pochybných jednání, kterých se vědec může dopustit, a nabídne moderní pohled na to, jak situaci v několika takových oblastech zlepšit.

Dobrá vědecká skupina

Workshop o tom, jak poznat dobře fungující výzkumnou skupinu a vedoucího, který vám pomůže vědecky vyrůst. Nejde jen o to, jaké má laboratoř vybavení, nebo jaké know-how se můžete naučit. Lidé, kterými se obklopíte v pracovním prostředí, vás mohou ovlivnit na dlouhé roky dopředu. Diskutovat a přednášet budou vědkyně a vědci se zkušenostmi z více než jedné výzkumné skupiny.

Dobrá výzkumná skupina

Workshop o tom, jak poznat dobře fungující výzkumnou skupinu a vedoucího, který vám pomůže vědecky vyrůst. Nejde jen o to, jaké má laboratoř vybavení, nebo jaké know-how se můžete naučit. Lidé, kterými se obklopíte v pracovním prostředí, vás mohou ovlivnit na dlouhé roky dopředu. Diskutovat a přednášet budou vědkyně a vědci se zkušenostmi z více než jedné výzkumné skupiny.

Cesta tam a zase zpátky

První workshop z cyklu #sharingCzexpats hostila brněnská Masarykova univerzita. Nebyli jsme tam poprvé, brněnské publikum máme rádi. Pozvání přijali čtyři hosté: bioložka Eliška Koňaříková, demografka…