Konference 2018

21. 12. 2018 se uskutečnil první ročník setkání českých vědců, kteří působí/působili v zahraničí. Cílem setkání bylo seznámení vědců napříč kariérním spektrem (od postgraduálních studentů po profesory) a vzájemné představení výzkumu, výměna zkušeností z pobytů na zahraničních institucích, získání informací o návratu do Čech (např. možnosti financování, vytvoření zázemí).