Rubrika: Postdoc

Jak jsem získal Sir Henry Fellowship od Wellcome Trust

Sir Henry Wellcome Fellowship je čtyřletý osobní grant, který dává výzkumníkovi plat a určitou částku na výzkumné výdaje. Umožní mi se věnovat výzkumu arytmií u diabetiků, což je zásadní, ale překvapivě málo prozkoumané téma. Těžiště projektu bude na University of Oxford, s ročním pobytem na UC Davis.

Hledání cesty životem a akademickou kariérou pro dva rodiče/vědce a jejich rodinu

Jsme čtyři – můj muž, dvě dcery a já. Jsme česká rodina bydlící už přes dva roky na severu Nizozemska ve městě Groningen. Oba s mým mužem jsme sem přišli za postdokem, tedy za dalším krokem naší akademické kariéry. Doposud jsme následovali vědecký žebříček a dařilo se nám ho skloubit se stěhováním po Evropě i se starostí o dvě malé děti. Po první postdocké zkušenosti a po pár letech života v cizině jsme se ale rozhodli pokračovat každý jinak. Jeden z nás chce jít dál po akademické dráze, ale druhý chce raději zkusit štěstí v soukromých firmách. K tomuto rozhodnutí ale vedla víc jak deset let dlouhá cesta. A tak musím začít s vyprávěním na začátku.

Rodinný výlet na zkušenou

Jan Schejbal, postdok na Barnett Institute of Chemical and Biological Analysis při Northeastern University v Bostonu Tento text by nevznikl, stejně jako mnoho hodnotnějších plodů lidské kreativity,…

Finsko z pohledu postdoka

Ve svém příspěvku se budu nejprve věnovat mojí pracovní zkušenosti jako postdoka ve velké laboratoři v oblasti biomedicíny ve Finsku. Dotknu se i obecně fungování vědy ve Finsku. Kdo bude mít výdrž, může si v druhé části (za obrázkem) přečíst několik mých obecnějších postřehů o Finech a Finsku z pohledu cizince.