Czech-French Science Meetup

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhlo na Velvyslanectví České republiky v Paříži Setkání českých vědců a vědkyň působících ve Francii. Cílem akce bylo prozkoumat a propojit zdejší českou vědeckou komunitu a položit základ budoucímu setkávání i v této zemi.

Lesk a bída českých grantů 2: Řešení grantu jako nekončící série plánování a kontrol

Snad hlavní důvod, proč se jako vědec v zahraničí zdráhám v blízké budoucnosti vrátit do ČR je míra byrokracie, detailních kontrol a výkazů při řešení grantů. Proč to tlačí vědce k průměrnému výzkumu? A proč systém jako ten ve Velké Británii, který vědcům a vědkyním věří, funguje tak dobře? O tom se zamýšlíme v tomto textu.

 | 
Témata

Jak jsme předali první Cenu Czexpats in Science

Za rok 2023 byla udělena historicky první Cena Czexpats in Science, která je cílena na juniorní vědce a vědkyně bádající v zahraničí, ale nadále udržující kontakt s českou vědou. První laureátkou se stala genomička z Oxfordu, Markéta Tomková, která na slavnostním předávání ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy prezentovala svůj výzkum široké veřejnosti.

Tisková zpráva: První ročník Ceny Czexpats in Science pro významné české vědkyně a vědce v zahraničí získala genomička Markéta Tomková

Praha, 28. března 2024 – Ve středu 27. března 2024 se v prostorách Univerzity Karlovy uskutečnilo slavnostní vyhlášení prvního ročníku prestižní Ceny Czexpats in Science, kterou získala významná česká genomička Markéta Tomková z Oxfordské univerzity. Ocenění je určeno pro mladé české vědkyně a vědce všech vědních oborů, kteří působí v zahraničí, avšak zároveň udržují silné profesní a osobní vazby s Českou republikou. 

 | 
Editorial

Czexpats v Haagu

V pátek 16. února proběhlo na Velvyslanectví České republiky v Haagu Setkání českých vědců a vědkyň působících v Nizozemsku. Cílem akce bylo prozkoumat a propojit zdejší českou vědeckou komunitu a položit základ budoucímu setkávání i v této zemi.

Cena Czexpats in Science má svoji první laureátku

První ročník Ceny Czexpats in Science zná svou vítězku. Stala se jí genomička Markéta Tomková z Oxfordské univerzity. O tom, jak Cena Czexpats in Science vznikla a jak první ročník probíhal, se dočtete v našem článku, kde také najdete rozhovor s laureátkou.

London Calling – report z akce

V pátek 15. září proběhla na Velvyslanectví České republiky v Londýně akce London Calling! – setkání českých vědkyň a vědců působících ve Velké Británii. Cíl akce byl prostý – zmapovat, kdo se ve Spojeném království věnuje vědě a výzkumu napříč obory a kariérními fázemi, a navzájem se poznat.

 | 
Editorial UK

Mapa Czexpats in Science!

Unikátní mapa českých vědců, kteří dlouhodobě působí (či v minulosti působili) v zahraničí. Umožňuje vyhledat experty z různých oborů, působící na různých pracovištích po celém světě.

 | 
Ostatní

Dva roky v Bordeaux – postdoc v zemi vína a byrokracie

Jak se vám může obrátit život naruby, když neočekávaně dostanete grant a vyrazíte s manželem a dětmi na dvouletý výzkumný pobyt ve Francii? O stěhování, hledání bydlení v Bordeaux, bojem s byrokracií a prvních týdnech v novém domově vypráví zooložka Anna Mrázová.

Czexpatění přes bariéry

Vyjet na dlouhodobou zahraniční stáž vyžaduje dávku odvahy i v případech, kdy se nepotýkáte s žádnými bariérami. Právě o tom, co vyžaduje stát se Czexpatem se zdravotním omezením, jsme si povídali na říjnovém #CzexpatsOnline. Diskuzi empaticky moderovala Blanka Collis.

 | 
Ostatní