Repats setkání (ČR)

Neformální setkání vědců a vědkyň, kteří se vrátili ze zahraničí (repats) nebo jsou naopak cizinci (expats) v české vědě.

Czexpats in Science Meetup – Prague

První neformální networking vědců a vědkyň, kteří se vrátili ze zahraničí (Repats) nebo jsou naopak cizinci (Expats) v české vědě. Cílem tohoto setkání je otevřít diskuzi a vzájemně se podpořit i sdílet zkušenosti a informace o působení v české vědě.